Materiał Partnera Zakres działań wykonywanych przez zarządcę nieruchomości

Zakres działań wykonywanych przez zarządcę nieruchomości

Rentowna nieruchomość to obiekt zadbany, czysty, o uporządkowanych sprawach formalnych, dobrym stanie technicznym, dający satysfakcję użytkownikom. Wymaga to dużych nakładów czasu i pracy poświęconych nieustannym dążeniom do optymalizacji ekonomicznej i finansowej gospodarki nieruchomością. Zadanie to warto powierzyć zarządcy nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami dotyczy wspólnot mieszkaniowych i obiektów czynszowych - bloków mieszkalnych i kamienic - ale też nieruchomości komercyjnych, np. centrów handlowych, biurowców, hal magazynowych. Obiekty te wyróżnia odmienna specyfika działania i zapotrzebowania na usługi administracyjne, ale wszystkimi należy gospodarować w sposób racjonalny, aby przynosiły zysk właścicielowi i funkcjonowały z pożytkiem dla użytkowników. Jakie zadania stoją przed zarządcą nieruchomości?

Dbanie o stan techniczny

Istotnym obszarem działań zarządcy jest sprawowanie pieczy nad sprawami technicznymi związanymi z nieruchomością, aby zapewnić jej sprawne funkcjonowanie i zachować w dobrym stanie. Zarządzający nieruchomością odpowiada za organizację kontroli budowlanych i przeglądów instalacji, np. sanitarnej czy przeciwpożarowej, dba o ich konserwację i usuwanie awarii. Powinien zapewniać ciągłość dostaw mediów i energii do budynku, a także gwarantować odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów. Opieka techniczna polega też na prowadzeniu stosownej dokumentacji, takiej jak Książka Obiektu Budowlanego, księgi serwisowe.

Opieka nad wspólnotą mieszkaniową

Na zarządcy nieruchomości spoczywają wszelkie kwestie organizacyjne związane z obsługą mieszkańców nieruchomości w zakresie administracji. Głównym zadaniem jest wspólnota mieszkaniowa – jej legalne i sprawne funkcjonowanie, organizowanie zebrań, opracowywanie projektów uchwał oraz właściwej dokumentacji. Kluczową kwestią jest również nadzór nad wykazem lokali oraz ich właścicieli, a także nad pobieraniem stosownych opłat. Zarządca powinien dbać, by stan faktyczny nieruchomości pokrywał się ze stanem formalnym. Ważnym obszarem jego działań są też części wspólne nieruchomości: dbanie o porządek, czystość czy ubezpieczenie.

Gospodarka ekonomiczna i sprawy finansowo-księgowe

Organizując wspólnotę mieszkaniową, zarządca powinien założyć i prowadzić specjalny rachunek bankowy. Na jego barkach spoczywa ewidencjonowanie kosztów, a także zysków generowanych przez daną nieruchomość i jej mieszkańców, dlatego powinien on planować, sporządzać oraz rozliczać roczne i okresowe sprawozdania finansowe. Zarządca zajmuje się rozliczeniami opłat z mieszkańcami, a także windykacją. Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, które oferuje np. firma Expert Nieruchomości w Rybniku, powinno też polegać na profesjonalnym doradztwie w zakresie analizowania, planowania i sugerowania optymalizacji kosztów czy negocjowania korzystnych warunków umów. Tak szeroko zakrojone działania zarządcy to gwarancja racjonalnej gospodarki nieruchomością.

Podziel się