Materiał Partnera Obsługa administracyjna budynku

Obsługa administracyjna budynku

Każda wspólnota mieszkaniowa musi mieć swojego zarządcę. Wspólnota to kilka mieszkań, które należą do różnych właścicieli, które znajdują się w jednym budynku. Zarządca to ktoś, kto został wybrany przez właścicieli należących do wspólnoty. Warto zaznaczyć, że osoba na tym stanowisku, nie otrzymuje z tego tytułu specjalnych uprawnień ani przywilejów. Bez wątpienia jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego wymagana jest właściwa osoba.

Obsługa księgowa budynku


Każda wspólnota mieszkaniowa musi mieć prowadzoną księgę rachunkową. Z racji tego, że niewiele osób zna się na księgowości, wspólnoty decydują się na skorzystanie z zewnętrznej obsługi księgowej budynku. Firmy prowadzące rachunkowość mogą wziąć pod swoje skrzydła także nieruchomości. Do obowiązków księgowych należą między innymi:


  • Kontrola systemu finansowego wspólnoty - niektóre firmy mają swój własny sposób na prowadzenie rachunkowości. Obowiązkiem zarządcy jest pilnować, aby system ten nie zawiódł.

  • Przygotowywanie windykacji - księgowy na bieżąco powinien przygotowywać dokumenty, które dotyczą windykacji należności właścicieli. Dzieje się tak w przypadku, kiedy lokator zalega z płaceniem czynszu. Wtedy zarządca ma prawo podjąć kroki prawne, aby odzyskać pieniądze. 

  • Kontrola faktur i zobowiązań finansowych

  • Współpraca z obsługą administracyjną budynku w celu potwierdzenia zgodności dokumentów.

Do obowiązków obsługi księgowej wspólnoty należy jeszcze między innymi zawieranie umów z dostarczaniem mediów, takich jak telewizja, czy internet, a także rozliczanie pojedynczych lokatorów za korzystanie z nich. Niezwykle istotne jest to, aby w obsłudze księgowej nieruchomości stanowisko zajmowały osoby kompetentne.

Obsługa techniczna nieruchomości

Jak stwierdza ekspert z firmy BIZ, obsługa techniczna budynku nie jest mniej ważna niż sprawy formalne i administracyjne. Do obowiązków tego działu należy przede wszystkim dbanie o stan techniczny budynku, kontrola instalacji elektrycznych i sprzątanie wnętrza i okolicy nieruchomości. W przypadku awarii zarządca nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia jej skutków. 


Oczywiście wspólnota nie zawsze posiada swój zespół do rozwiązywania technicznych problemów, dlatego zarządca może skorzystać z usług zewnętrznej firmy. Oprócz tego obsługa techniczna zajmuje się koszeniem trawników, czy też odśnieżaniem chodników wokół nieruchomości. Co więcej, to właśnie ten dział jest odpowiedzialny za kontrolę stanu technicznego budynku i dokonywanie konserwacji oraz napraw.

Opracowanie:

Biz Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Kraków , Centralna 32 lok. 54

Podziel się