Materiał Partnera Różnica między wspólnotą mieszkaniową, a spółdzielnią mieszkaniową

Różnica między wspólnotą mieszkaniową, a spółdzielnią mieszkaniową

Niewiele osób zadaje sobie pytanie, czym się różni spółdzielnia mieszkaniowa, od wspólnoty mieszkaniowej. Jest to pytanie, którym zaczynamy się interesować przed wyborem nowego mieszkania, lub w przypadku chęci mieszkańców stworzenia nowej wspólnoty mieszkaniowej. Wybór jest nieoczywisty, a obie instytucje mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Dopiero gdy się z nimi zapoznamy, będziemy mogli dokonać właściwego wyboru.

Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa jest to podmiot działający na podstawie prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej zadaniem jest działanie na rzecz mieszkańców, poprzez udostępnianie im lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Do jej zadań należy także dbanie o teren, nad którym sprawuje pieczę (place zabaw, trawniki dookoła bloku itp.). W zależności od statutu spółdzielni może ona, tak jak w przypadku Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, budować i nabywać budynki w celu zaspokojenia potrzeb jej członków oraz ich rodzin, a także w celu zaspokojenia potrzeb osób niebędących członkami, poprzez dzierżawę, wynajem, bądź sprzedaż lokali mieszkaniowych lub domów jednorodzinnych. Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, spółdzielnia mieszkaniowa zatrudnia całą gamę pracowników. Są to księgowi, elektrycy, hydraulicy, sprzątaczki, osoby odpowiedzialne za administrację itd. Wszelkie decyzje dotyczące danego bloku np. remontów, miejsc parkingowych pod blokiem itd. podejmuje odpowiedzialna spółdzielnia, do której blok należy. Mieszkańcy, którzy nie są jej członkami, praktycznie nie mają prawa głosu. Jednak spełniając kilka warunków, można stać się jej członkiem. Aby zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej, należy:

  • Posiadać prawo do lokalu mieszkalnego
  • Złożyć deklarację członkowską
  • Uiścić opłatę członkowską (która nie może być wyższa niż najniższe wynagrodzenie krajowe)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnotę mieszkaniową tworzą mieszkańcy. Decyzje na temat remontów, ważnych inwestycji i kierunku jej rozwoju podejmuje się podczas zebrań, w których udział mogą wziąć wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Na zewnątrz wspólnota reprezentowana jest przez zarząd, który wybrany jest poprzez głosowanie. Teoretycznie wspólnota jest bardziej opłacalna pod względem finansowym, ze względu na to, że nie zatrudnia ona pracowników. Niestety, prace, za które w poprzednim wypadku odpowiadała spółdzielnia i tak muszą być wykonane. Wiąże się to z zatrudnieniem firmy zewnętrznej, co niekonieczne jest tańsze. W zależności od podejścia, wadą bądź zaletą wspólnoty może być sposób podejmowania decyzji. Wcześniej opisany sposób może być problematyczny, ze względu na różne interesy jej członków.

Podziel się