Artykuł sponsorowany Kim jest biegły sądowy i czym się zajmuje?

Kim jest biegły sądowy i czym się zajmuje?

Sprawy sądowe bywają bardzo skomplikowane i wymagają przyjęcia wielu kryteriów. Gdy ważą się interesy stron, czasem trzeba wspomagać się opinią specjalistów, którzy ocenią wiarygodność i wagę konkretnych przesłanek. Takimi profesjonalistami są biegli sądowi. To przedstawiciele różnych zawodów o bardzo specyficznej roli. Na czym dokładnie polega ich praca?

Zadania i obowiązki biegłych sądowych

Biegły sądowy to osoba, która może się pochwalić wysokimi kompetencjami zawodowymi i specjalistyczną wiedzą – jest uznawana za eksperta w swojej dziedzinie.

Sąd powołuje biegłego w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. Zatem można uznać, że do najważniejszych obowiązków biegłego sądowego należy wydanie ekspertyzy na temat związany ze sprawą. Odbywa się to po przeprowadzeniu postępowania (np. wykonania pomiarów, oceny wartości, sfinalizowaniu badań itd.) i wyciągnięcia na tej podstawie odpowiednich wniosków.

W szczególnie skomplikowanych sprawach niekiedy powołuje się kilku biegłych z tej samej dziedziny. Następnie porównuje się ze sobą różne opinie.

Za sporządzenie opinii biegły uzyskuje wynagrodzenie. W sprawach cywilnych koszty te ponoszą strony, a w przypadku postępowań karnych odpowiedzialność za to przechodzi na Skarb Państwa.

Kto może zostać biegłym sądowym?

Zgodnie z prawem, do wykonywania obowiązków biegłego trzeba spełniać określone kryteria. Zostaje nim osoba powołana do tego przez sąd, która:

  • ukończyła 25. rok życia,

  • korzysta z pełni praw obywatelskich,

  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym,

  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,

  • ma teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, sztuki lub techniki.

Biegłymi sądowymi zostają na przykład lekarze, psychologowie czy rzeczoznawcy majątkowi.

Zadania rzeczoznawcy gruntów

Bardzo często zdarza się, że w sprawach dotyczących postępowania spadkowego lub w sporach dotyczących nieruchomości powołuje się biegłego, który jest rzeczoznawcą gruntów. Wycenia on szacunkową wartość danej działki, mieszkania lub domu.

Na rynku można znaleźć wielu specjalistów z tej dziedziny. Należy do nich na przykład rzeczoznawca majątkowy Dariusz Sas, który jest wykwalifikowanym ekspertem z tego zakresu i zarazem biegłym sądowym w Bolesławcu i Zgorzelcu. Usługi szacowania nieruchomości świadczy od 2005 roku.

To, co go wyróżnia, to odpowiednie kompetencje potwierdzone licencją, terminowość oraz skrupulatność pracy. Liczne zrealizowane zlecenia pozwalają mu na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas