Materiał Partnera Jak prawidłowo prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

Jak prawidłowo prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

Zarządca lub właściciel nieruchomości ma obowiązek systematycznego prowadzenia książki obiektu budowlanego, zwanej KOB. Brak książki skutkować może nałożeniem przez Nadzór Budowlany wysokich kar pieniężnych, a zasady prowadzenia KOB regulują przepisy ustaw i rozporządzenia. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego i jak można ich uniknąć?

W jakim celu prowadzi się Książkę Obiektu Budowlanego?

Obsługa administracyjna nieruchomości nie jest łatwym zadaniem. Jednym z nich jest prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. Zadaniem jest dokumentowanie aktywności oraz decyzji związanych z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynku. Prawo budowlane jasno stwierdza, że wszystkie osoby, które mają prawo współwłasności lub własności, albo sprawują w imieniu właścicieli zarząd nad daną nieruchomością, są odpowiedzialne za utrzymaniu obiektu w należytym i właściwym stanie technicznym. Zarządca lub właściciel bezwzględnie musi pamiętać o umieszczeniu adnotacji związanych z każdym przeprowadzonym remontem, przebudową nieruchomości czy przeprowadzoną kontrolą stanu technicznego w trakcie jej użytkowania. Brak informacji w razie kontroli skutkuje nałożeniem kary finansowej, która jest bardzo wysoka.

Jakie błędy najczęściej popełniane są w książce Kontroli Obiektu Budowlanego?

Niesystematyczność w dokonywaniu wpisów, brak dat oraz szczegółowych informacji na temat przeprowadzonych prac to jedne z najczęstszych błędów pojawiających się w KOB. Zaleca się również, by jedna lub maksymalnie dwie osoby były upoważnione do dokonywania wpisów. Prowadzenie książki przez zbyt dużą liczbę osób skutkuje błędnymi wpisami lub ich całkowitym brakiem, zdradza nam Małgorzata Parys, właściciel firmy Domus z Warszawy, zajmującej się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości.

Wpisy w książce muszą być wykonane starannie, a przede wszystkim czytelnie. W przypadku sprostowań należy przekreślić błędne słowo lub wyrazy pojedynczą linią, a obok umieścić datę korekty wraz z podpisem osoby dokonującej zmiany. W żadnym wypadku nie można zaklejać błędnych wpisów czy pokrywać ich korektorem. To również jeden z częstych błędów popełnianych przy prowadzeniu KOB.

Jeśli prowadzenie książki KOB rodzi problemy, warto powierzyć to zadanie firmie, która w naszym imieniu będzie przestrzegać reguł i zasad w prowadzeniu dokumentacji. W ten sposób mamy pewność, że zapisy będą na bieżąco aktualizowane i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki Obiektu Budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).

Podziel się