Artykuł sponsorowany BHP przy eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci elektrycznych

BHP przy eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci elektrycznych

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to dziedzina, która musi być obecna w każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności. Branża energetyczna i szeroko pojęta eksploatacja instalacji, urządzeń oraz sieci elektrycznych nie stanowi tu wyjątku. Co więcej, jak w przypadku każdego sektora gospodarki i tu istnieją specyficzne zagrożenia i warunki, które zasady te muszą uwzględniać.

Przygotowanie pracowników

Praca w branży energetycznej, przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych często oznacza pracę w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu – jeśli nie jest realizowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz w odpowiednich warunkach. Za ich zapewnienie, a także zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu i narzędzi, a także za przygotowanie pracowników do prawidłowej obsługi urządzeń odpowiada pracodawca. To jego obowiązkiem jest zorganizowanie szkoleń BHP. Tych istnieje kilka rodzajów, o czym również trzeba pamiętać. Mamy szkolenie wstępne, które przechodzą nowi pracownicy, oraz szkolenie okresowe, służące przypomnieniu i utrwaleniu obowiązujących zasad. Ponadto przeprowadzany jest instruktaż podstawowy dotyczący ogólnych przepisów prawnych i wewnętrznych, a także instruktaż stanowiskowy obejmujący zagadnienia typowe dla danego stanowiska.

Ze względu na wagę kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, za kwestie te powinni odpowiadać jedynie wykwalifikowani specjaliści. Szkolenia BHP dla branży energetycznej przeprowadza między innymi Stowarzyszenie Polskich Energetyków. W takim kursie uczestniczyć mogą pracownicy, którzy na co dzień wykonują prace związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, czyli ich obsługę, konserwację, naprawę, montaż oraz czynności kontrolno-pomiarowe. Często tez ich adresatami są osoby należące do służby BHP zakładu, która w następstwie odpowiedzialna jest za szkolenia i dozór w tym zakresie.

Podstawowe zasady BHP

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują wszystkie aspekty eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych. Będą zatem dotyczyć zarówno samej ich budowy, jak i organizacji pracy. Ogromne znaczenie ma też wiedza samych pracowników, a także ich stosowne do wykonywanej pracy ubiór i wyposażenie, również w sprzęt BHP. Podstawowe zagadnienie to stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcji eksploatacji, w której zawarte będą warunki techniczno-organizacyjne właściwe dla danego zakładu. Ważne przy tym, aby stosowane w nim nazewnictwo było zgodne z przyjętymi w tym zakresie normami oraz aby rysunki zostały opatrzone niezbędnymi objaśnieniami użytych symboli.

Innym warunkiem przestrzegania zasad, obok regularnych szkoleń BHP, jest powierzenie zadań w zakresie obsługi, naprawy czy innych działań osobom z odpowiednimi kwalifikacjami. W przypadku branży energetycznej i urządzeń, instalacji czy sieci elektrycznych oraz gazowych będą to uprawnienia energetyczne. Mogą one dotyczyć jednej z trzech grup urządzeń określonej w stosownym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Ich zdobycie wymaga uczestnictwa w odpowiednim kursie oraz zdania kończącego go egzaminu, czego potwierdzeniem jest świadectwo kwalifikacji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas