Materiał Partnera Wybieramy odciąg spalin do warsztatu samochodowego

Wybieramy odciąg spalin do warsztatu samochodowego

Spaliny emitowane przez pracujące silniki samochodowe w warsztatach stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Oddziałują negatywnie na lakier samochodów i pozostawiają nieprzyjemny zapach w kokpitach. Stała emisja spalin sprawia także, że ściany i strop warsztatu szybko ulegają zabrudzeniu, co może zniechęcać klientów do pozostawienia auta w serwisie. Dlatego też, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i satysfakcję klientom, warto zamontować odciągi spalin, odprowadzające szkodliwe substancje poza obręb warsztatu. 

 

Wentylacja warsztatów samochodowych w świetle przepisów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, właściciel miejsca pracy – w interesującym nas przypadku właściciel warsztatu samochodowego – ma obowiązek zapewnić pracownikom sprawną wentylację, umożliwiającą usuwanie zanieczyszczeń i wymianę powietrza na świeże, tak by stężenie szkodliwych związków w nim zawartych nie przekraczało dopuszczalnych norm (§32). Ponadto, zgodnie z przepisami, urządzenia emitujące szkodliwe gazy powinny zostać uszczelnione, a w przypadku braku takiej możliwości – wyposażone w miejscowe wyciągi (§34).

 

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo pracy konieczne jest więc zamontowanie w warsztacie samochodowym nie tylko systemu wentylacji ogólnej, ale także specjalnej instalacji odprowadzającej spaliny. 

 

Czym kierować się wybierając odciąg spalin?

 

Wybór odciągu spalin należy uzależnić od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa – warsztatu samochodowego, serwisu czy punktu kontroli pojazdów. Ważnym czynnikiem jest liczba samochodów obsługiwanych przez serwis. Rozwiązania konstrukcyjne muszą uwzględniać liczbę stanowisk obsługowych i diagnostycznych oraz przewidywaną jednoczesność pracy na nich. Instalacja powinna umożliwiać odprowadzanie spalin ze wszystkich miejsc pracy, nie ograniczając jednocześnie powierzchni roboczej. W tym celu stosowane są bębny oraz szyny, pozwalające na wygodne podwieszenie odsysaczy spalin na ścianach, pod stropem czy na filarach. Część rozwiązań konstrukcyjnych zwiększa zasięg przewodów, umożliwiając tym samym obsługę kilku stanowisk pracy za pomocą jednego urządzenia.

 

Duże znaczenie ma także rodzaj pojazdów obsługiwanych przez warsztat. Wybierając instalację odprowadzającą spaliny trzeba uwzględnić obowiązujące regulacje dotyczące średnicy przewodów odprowadzających spaliny oraz określające rzeczywisty wydatek wyciągu przy wlocie końcówki ssawnej. 

 

Odsysacze spalin mogą być wyposażone w przewody o różnej średnicy. Minimalna średnica przewodów odprowadzających spaliny powinna wynosić:
    • 100 mm w przypadku obsługi samochodów osobowych,
    • 125 mm w przypadku samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
    • 150 mm w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Minimalny wydatek wyciągu przy wlocie końcówki ssawnej również zależy od rodzaju pojazdu. Według obowiązujących norm powinien on wynosić:
    • 400 m3 w przypadku obsługi samochodów osobowych,
    • 700 m3 w przypadku samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
    • 1300 m3 w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

 

Rodzaje odsysaczy spalin

 

Jak wyjaśnia ekspert z firmy Klimawent produkującej systemy wentylacji oraz odciągi miejscowe, istnieje wiele rodzajów odsysaczy spalin. Ze względu na konstrukcję wyróżnić można proste odsysacze wiszące, odciągi stacjonarne balansowe, odciągi bębnowe, szynowe systemy ssące, systemy odciągowe na ramieniu obrotowym, a także odciągi spalin przestawne. Różnorodność rozwiązań pozwala na dostosowanie instalacji do potrzeb i możliwości każdego warsztatu samochodowego.

 


Planując montaż instalacji odprowadzającej spaliny w warsztacie samochodowym należy uwzględnić kilka czynników. Przede wszystkim ilość stanowisk pracy, rodzaj obsługiwanych pojazdów, a także jednoczesność pracy. Ważna jest również wielkość warsztatu. Odciągi spalin nie powinny ograniczać przestrzeni roboczej i przeszkadzać w przemieszczaniu się. Dlatego też wybierając odsysacze spalin należy zastanowić się od razu nad miejscem ich montażu. Prawidłowo dobrana i właściwie zamontowana instalacja odprowadzająca spaliny to inwestycja w zdrowie pracowników oraz zadowolenie klientów.

Podziel się