Materiał Partnera
Kontrola stanu technicznego ciężarówki

Kontrola stanu technicznego ciężarówki

W teorii każdy samochód ciężarowy – oraz całe jego wyposażenie – powinny zachowywać najwyższy stopień sprawności. Praktyka pokazuje jednak, że bardzo często jest inaczej. Kontrole przeprowadzane przez Inspektorów Transportu Drogowego udowadniają, że na polskich i zagranicznych drogach nadal znajdują się ciężarówki niespełniające wymagań – do zabrania dowodu rejestracyjnego przez inspektora dochodzi rocznie ponad 15 tysięcy razy.

Rosnący odsetek niesprawnych technicznie ciężarówek

Z roku na rok liczba kontroli wykazujących nieprawidłowości rośnie. Nie ma to związku ze zwiększającymi się restrykcjami prawnymi, ale przede wszystkim ze sprzętem, jakim dysponują obecnie Inspektorzy Transportu Drogowego. Ich czujność może się nam czasem wydawać przesadna, jednak stoją oni na straży bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zatrzymywane przez nich ciężarówki kontrolowane są na różne sposoby, a po wykryciu nieprawidłowości mogą zostać unieruchomione – konfiskowany jest dowód rejestracyjny niezbędny kierowcy do dalszego prowadzenia pojazdu. Warto zatem cyklicznie kontrolować stan techniczny pojazdów. Pozwala to na ustrzeżenie się strat liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych. Do ewentualnego mandatu należy doliczyć także straty wynikłe z opóźnień. Przeglądu i niezbędnych napraw samochodu ciężarowego oraz jego wyposażenie dokonamy na przykład w firmie Sekar.

Za co konfiskowany jest dowód rejestracyjny?

Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, także samochody ciężarowe bazują na wielu elementach ulegających zużyciu w trakcie ich wykorzystywania. Zużycie to bada inspektorat – jeśli jest nadmierne, grozi to skonfiskowaniem dowodu rejestracyjnego. Do najczęściej spotykanych powodów takiej nieprzyjemnej sytuacji należą usterki opon, oświetlenia, układu hamulcowego i kierowniczego, a także wycieki płynów. Oczywiście nie każde najmniejsze uchybienie na tym polu oznacza automatycznie konfiskatę dowodu rejestracyjnego. Niekiedy usterkę udaje się zniwelować na miejscu, bo spowodowana była zwykłym niedopatrzeniem podczas wsiadania do pojazdu. Czasem jest ona na tyle mało istotna, że kierowcę po prostu obliguje się do jej usunięcia w najbliższym możliwym terminie. Niestety, niekiedy stan techniczny pojazdu jest na tyle zły, że inspektor pomimo dobrych chęci nie jest w stanie postąpić inaczej, jak tylko wyłączyć daną ciężarówkę z ruchu. Ważne jest zatem, aby odpowiednio często ją serwisować i aby dokonywał tego wyspecjalizowany zespół mechaników z warsztatu ukierunkowanego na naprawę ciężarówek.

Podziel się