Materiał Partnera Pomoc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci

Pomoc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci

Rodzice dzieci niepełnosprawnych codziennie stają przed wieloma trudnościami i wyzwaniami związanymi z wychowaniem swoich pociech i dbaniem o ich zdrowie. Z racji przebywania z dzieckiem cały czas wiedzą o jego chorobie więcej niż niejeden specjalista. Jednak sytuacja, w której się znajdują niesie za sobą wiele trudności do pokonania. Co wiąże się z wychowywaniem niepełnosprawnych dzieci?

Niepełnosprawne dziecko w rodzinie

W ostatnich latach coraz częściej mówi się głośno i bez skrępowania na temat niepełnosprawności dzieci i ich wychowywania. Dawniej pociechy ze względu na posiadane dysfunkcje, czy też odziedziczone choroby genetyczne żyły zamknięte w czterech ścianach. Działo się tak często z uwagi na ich bezpieczeństwo i pewnego rodzaju ochronę przed nietolerancyjnym światem związaną z poczuciem wstydu rodziców, że ich dziecko aż tak drastycznie różni się od swoich rówieśników.

Na szczęście przez ostatnie lata podejście to zmienia się diametralnie. Nie da się ukryć, że wychowywanie dziecka upośledzonego umysłowo, niewiadomego, głuchego, czy autystycznego nie jest proste. Jest to ogromnie trudne zadanie, wymagające często poświęcenia życia rodziców dla wychowania potomka. Opiekunowie wychowujący niepełnosprawne dziecko często są wyczerpani zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ponadto posiadanie przewlekle oraz nieuleczalnie chorej pociechy jest również związane ze sporymi wydatkami przeznaczanymi na jego leczenie, lekarstwa i rehabilitację.

Niepełnosprawne dziecko ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. Ze względu na fakt, że chore potomstwo potrzebuje uwagi praktycznie cały czas odbija się to na relacjach między rodzicami oraz pomiędzy rodzeństwem. Ponadto koszty leczenia wpływają na sytuację materialną i społeczna całej rodziny.

Pomoc dla rodzin wychowujących dzieci nieuleczalnie chore

Jeśli w rodzinie nie występuje dziedziczona choroba genetyczna, a cała ciąża przebiegała prawidłowo pojawienie się na świecie niepełnosprawnego dziecka jest dla rodziców ogromnym wstrząsem emocjonalnym. Rodzice w takiej sytuacji przeżywają szok i reagują załamaniem, przerażeniem, poczuciem bezradności, a nawet gniewem. Wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego to właśnie spotkało jego rodzinę. Zastanawiają się co mogło być przyczyną tej sytuacji oraz czy aby na pewno zrobili wszystko aby jej zapobiec.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni pamiętać, że nie pozostają w tych okolicznościach sami. W sytuacji, w której się znaleźli konieczne jest wsparcie z zewnątrz ze strony lekarzy, rehabilitantów i psychologów, ale również rodziny i przyjaciół. Ponadto istnieją fundacje pomagające pociechom cierpiącym na różne schorzenia. Jedną z nich jest Krok Dalej. Głównym celem działania takiej jednostki jest wspieranie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Organizacje te przygotowują różnego rodzaju projekty na rzecz dzieci niepełnosprawnych, między innymi spotkania i imprezy dobroczynne, konkursy oraz licytacje wartościowych przedmiotów. Całość zebranych środków pieniężnych przekazywana jest potrzebującym pociechom.

Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością jest konieczna do ich funkcjonowania w społeczeństwie. Rodzice obarczeni tą sytuacją powinni jednak zdawać sobie sprawę, że nie są sami i mogą liczyć na pomoc specjalnych jednostek jakimi są fundacje.

Opracowanie:

Podziel się