Materiał Partnera W jaki sposób fundacje charytatywne przeciwdziałają patologiom społecznym?

W jaki sposób fundacje charytatywne przeciwdziałają patologiom społecznym?

Poprzez tworzenie i zaangażowanie w fundacje ludzie chcą wnieść wkład w społeczeństwo i poprawić jego funkcjonowanie. Uzupełniają działania państwa, ale nie mogą ich zastąpić. Fundacje wzbogacają różnorodność społeczeństwa, zapewniają dodatkowy impuls i możliwość działania niezależnie od państwowych instytucji i systemów wsparcia. Wśród celów fundacji charytatywnych często pojawia się przeciwdziałanie patologiom społecznym. Jak fundacje charytatywne mogą zapobiegać problemom socjalnym?

Czym są patologie społeczne?

Pojęcie „patologii społecznej” zyskuje obecnie nowe zainteresowanie w filozofii społecznej. Rozumie się je  jako niepożądane zmiany lub zakłócenia w społecznych warunkach indywidualnej samorealizacji. W potocznym rozumieniu i w ujęciu socjologicznym problemy społeczne dotyczą bardzo różnych zaburzeń życia społecznego, takich jak ubóstwo, przestępczość, uzależnienia i dyskryminacja. Problemy społeczne znajdują się pod kontrolą społeczną i często są przedmiotem pracy socjalnej oraz obiektem zainteresowania fundacji charytatywnych.

Dyskryminacja i ubóstwo – jak fundacje mogą im przeciwdziałać?

Jednymi z najczęściej pojawiających się problemów społecznych są dyskryminacja i ubóstwo. Dyskryminacja odnosi się do niekorzystnej sytuacji lub degradacji grup i jednostek. Czasami dyskryminacja wyraża się poprzez nieświadome postawy, uprzedzenia lub skojarzenia emocjonalne. Punktem wyjścia dyskryminacji jest ocena istot żywych na podstawie rzeczywistych lub przypisanych cech. Przykładem takich cech jest wygląd oraz zdolności psychiczne i fizyczne. W tym przypadku można mówić o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Jak mówi specjalista z Fundacji Pomocy Rodzinie GwiazdeczkaJednym z możliwych środków przeciw tego rodzaju dyskryminacji jest integracja społeczna. Takie kroki włączające to pole działania dla fundacji charytatywnych. Fundacje mogą podejmować działania w zakresie integracji w szkołach, wsparcia w zdobywaniu umiejętności zawodowych, czy wywierać nacisk na instytucje w dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Działalność fundacji

Innym często spotykanym problemem społecznym jest ubóstwo. W sensie materialnym ubóstwo odnosi się przede wszystkim do braku zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Te potrzeby to potrzeba żywności, wody, odzieży, przestrzeni życiowej i zdrowia. Termin „ ubóstwo ” jest czasem używany również jako synonim braku środków finansowych. W walce z ubóstwem organizacje charytatywne mają szerokie spektrum możliwości działania.

Ponieważ to, w jaki sposób człowiek jest w stanie poradzić sobie z biedą, w dużej mierze zależy od jego umiejętności psychospołecznych, fundacje mogą stworzyć system szkoleń. Na takich kursach uczestnicy nauczą się, jak podnieść swoją samoocenę i wzmocnić poczucie własnej wartości. Innym sposobem wsparcia jest pomoc w poszukiwaniu źródeł dochodu.

Formą tego rodzaju działalności fundacji mogą być warsztaty w zakresie poszukiwania pracy, ale także konkretne kursy zawodowe. Wsparciem jest również doradztwo w zakresie zadłużenia i poradnictwo społeczne. Fundacje mogą się ponadto angażować w pomoc bezpośrednią w postaci przekazania środków finansowych.  

Podziel się