Materiał Partnera Na czym polega leasing pracowników?

Na czym polega leasing pracowników?

Słowo „leasing” kojarzy nam się raczej z motoryzacją, czy też zakupem sprzętu elektronicznego dla firm. Coraz popularniejszy, również w Polsce, jest leasing pracowników. Na czym on polega i jakie ma zalety? A jakie wady? Kto najczęściej z niego korzysta? W jakich formach występuje? Odpowiedzi na te podstawowe pytania znajdziecie, czytając poniższy artykuł.

Zasady leasingu pracowniczego

Poprzez leasing pracowników rozumiemy „wypożyczenie” pracowników zatrudnionych na stałe w jednej firmie do wykonania prac na rzecz innej. Proces ten przebiega w kilku etapach. Pierwszym jest zawarcie porozumienia między firmą macierzystą – leasingodawcą a wypożyczającą, czyli leasingobiorcą. Działająca w Toruniu agencja pracy Vanner specjalizuje się w leasingu pracowników ze Wschodu.

Ustalony zostać musi czas trwania bezpłatnego urlopu pracownika, kiedy będzie on pracował na rzecz innego pracodawcy oraz wynagrodzenie. W kolejnym etapie to pracownikowi proponowany jest urlop bezpłatny, w celu pracy w innej firmie, który zgadza się ją przyjąć.

„Wypożyczona” osoba pracuje na podstawie dwóch umów o pracy, przy czym umowa z pracodawcą macierzystym jest zawieszana na czas urlopu bezpłatnego.

Jeśli leasingodawcą jest agencja pracy tymczasowej, to także ona wypłaca pracownikowi wynagrodzenie podczas okresu wynajęcia. Ją też obciążają wszelkie zobowiązania względem pracownika wynikające z kodeksu pracy. W takim przypadku zatrudnienie u pracodawcy nie może trwać dłużej niż osiemnaście miesięcy.

Leasing pracowniczy znajduje zastosowanie tam, gdzie pojawia się konieczność wykonania jednorazowego lub rzadko powtarzającego się zadania, pracownicy muszą być z różnych powodów zastąpieni lub nie mają odpowiednich uprawnień, albo uzupełnienia wymagają tymczasowe braki w kadrze, zazwyczaj przy intensyfikacji pracy.

Korzyści wypożyczenia pracowników

To leasingobiorca czerpie największe korzyści w tym procesie. Leasing pracowników pozwala obniżyć koszty stałe pracy, niweluje ryzyko zwolnień stałych pracowników oraz pozwala bez problemu zastąpić ich w przypadku urlopu lub choroby. To też szansa na skuteczne prowadzenie polityki minimalnego zatrudnienia – odpowiedniego do poziomu najniższego popytu na produkty czy usługi. Przeciwdziała też nadwyżkom zatrudnienia.

W zakresie form leasingu pracowniczego mamy do czynienia z dwoma formami: wynajęciem pojedynczego specjalisty, c określa się mianem body leasingu albo całego zespołu, czyli tak zwany team leasing.

W Polsce szczególnie częste jest wypożyczanie pracowników z terenów Europy Wschodniej. Branżami, które z tej formy zatrudnienia korzystają najczęściej, są budownictwo oraz liczne gałęzie przemysłu.

Podziel się