Materiał Partnera Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Wiele przedsiębiorców w Polsce ma problem ze znalezieniem pracowników niższego szczebla. Dotyczy to szczególnie takich branż jak gastronomia, produkcja, budowlanka czy usługi. Dlatego coraz więcej firm zwraca się do agencji pośrednictwa pracy z potrzebą znalezienia pracowników również z Ukrainy, którzy mogą być zatrudnieni tymczasowo lub na zasadach wynajmu.

Jak najprościej znaleźć pracownika?

Największym problemem polskich przedsiębiorców jest brak rąk do pracy. Pomimo, że ofert zatrudnienia jest wiele to pracownicy z Polski często nie chcą podejmować się pracy za minimalne wynagrodzenie. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców zwraca się z prośbą o znalezienie pracownika do agencji pośrednictwa pracy. Wiele z nich specjalizuje się w zatrudnianiu osób przybywających zza naszej wschodniej granicy w celach zarobkowych. Agencje pozyskują pracowników za pośrednictwem podobnych agencji działających na terenie Ukrainy. Odpowiadają za proces rekrutacji i selekcji pracowników ubiegających się o określone stanowisko w polskiej firmie. Ponadto agencja pracy przeprowadza pracownika przez proces legalizacji ich pracy na podstawie stosownych dokumentów zezwalających na zatrudnienie Ukraińca w polskiej firmie. Jest to niewątpliwie duże wsparcie dla obcokrajowców i spore odciążenie dla pracodawcy. Nie musi się on martwić o skomplikowane procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę zgodnie z polskim prawodawstwem.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wymaga posiadania przez obywatela zza naszej wschodniej granicy uprawnienia do pobytu na terytorium Polski i uprawnienia do podjęcia pracy. Ukrainiec przebywający na terytorium naszego kraju może ubiegać się do zezwolenie na podjęcie legalnej pracy w przypadku jeśli ma wizę lub pozwolenie na pobyt czasowy. W przypadku jeśli obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nie są wymagane dodatkowe dokumenty do podjęcia pracy zarobkowej. Najbardziej uproszczoną formą zatrudnienia Ukraińca przez polskiego pracodawcę jest oświadczenie. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcowi obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę na okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy bez konieczności ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na pracę. 

Opracowanie:

GMS Energy Barbara Bartosz

Ostrów Wielkopolski , Rynek 8

  • tel. 600 816 935

Podziel się