Materiał Partnera Detekcja gazów w budynkach – na jakich zasadach należy ją przeprowadzać?

Detekcja gazów w budynkach – na jakich zasadach należy ją przeprowadzać?

Wśród substancji, z którymi spotykamy się każdego dnia, znajdują się również te niebezpieczne. Niewłaściwy kontakt z nimi stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, dlatego ich obecność i natężenie musi być ściśle monitorowana. Do tej grupy należą między innymi gazy takie jak tlenek i dwutlenek węgla, propan-butan czy metan. Częstotliwość przeglądów oraz wymagane wyposażenie budynków regulowane są przepisami.

Garaże dla samochodów osobowych

W garażach dla samochodów osobowych oraz parkingach podziemnych konieczne jest stosowanie systemów detekcji tlenku węgla i LPG. Szczegółowe regulacje dotyczące tej kwestii znajdują się w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W garażach nieogrzewanych nadziemnych musi być stosowana wentylacja co najmniej naturalna w postaci przewietrzenia otworami umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych czy też we wrotach garażowych. Otwory wentylacyjne powinny mieć przy tym powierzchnię netto nie mniejszą niż 0,04 metra kwadratowego na każde wydzielone stanowisko postojowe. Ogrzewane garaże nadziemne i częściowo zagłębione należy natomiast wyposażyć w wentylację co najmniej grawitacyjną, zapewniającą półtorakrotną wymianę powietrza na godzinę.

Inne garaże oraz kanały rewizyjne wymagają zastosowania wentylacji mechanicznej sterowanej czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla. W garażach, gdzie poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, a dopuszczalne jest parkowanie pojazdów zasilanych LPG, wykorzystywana jest wentylacja mechaniczna sterowana czujkami niedopuszczalnego stężenia gazu propan-butan.

System detekcji gazów to ważna część konstrukcji budynku, dlatego jej projekt należy powierzyć specjalistom takim, jak pracujący w firmie Pro Service w Krakowie. Zasady doboru i budowy tych systemów zawarte są w normie dotyczącej elektronicznych przyrządów do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w garażach oraz tunelach. Pamiętajmy też, że przeglądy tychże instalacji powinny być wykonywane co najmniej raz na rok.

Instalacje grzewcze

Ważnym zastosowaniem gazu ziemnego, czyli metanu, oraz gazu propan butan są instalacje grzewcze. W budynkach, gdzie jest stały nadzór oraz w domach jednorodzinnych można stosować instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu. W takiej sytuacji możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań zaradczych.

Detektory gazu będące częścią instalacji grzewczej powinny być umieszczane w piwnicach oraz suterenach, a także w tych pomieszczeniach, gdzie istnieje ryzyko nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. W budynkach z nadzorem wyposażonych w detekcję gazów w systemie grzewczym, sygnały alarmowe powinny być przesyłane do właściwych służb czy innych osób zobowiązanych do reagowania na takie sytuacje.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas