Materiał Partnera Inteligentne systemy transportowe

Inteligentne systemy transportowe

Inteligentnym systemem transportowym nazywamy zespół rozwiązań z zakresu technologii m.in. pomiarowych, elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych, a także stosowanych w dziedzinie transportu sposobów zarządzania, który tworzy się zasadniczo w trzech celach. Pierwszym jest zwiększenie efektywności sieci komunikacyjnej, drugim poprawa bezpieczeństwa, a trzecim – redukcja niekorzystnego wpływu transportu na środowisko.


ITS (bo tak skrótowo określa się te systemy, również w nomenklaturze międzynarodowej) mogą dotyczyć zarówno transportu lotniczego, jak i morskiego czy drogowego, aczkolwiek obecnie największy nacisk kładzie się na wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych w ostatnim z tych trzech obszarów. W pierwszych dwóch bowiem, m.in. z uwagi na charakter portów lotniczych i morskich, opracowano już stosunkowo wiele podnoszących funkcjonalność konceptów.

Przedmiotem zainteresowań telematyki, czyli dziedziny, w ramach której opracowuje się inteligentne systemy transportowe, jest zintegrowane zarządzanie ruchem (w tym sterowanie sygnalizacją świetlną) i transportem publicznym, a oprócz tego chociażby technologie umożliwiające pomiar prędkości odcinkowej i chwilowej (fotoradary) lub parametry pojazdów, rejestrację wykroczeń drogowych czy monitoring wizyjny.

Korzyści

Tam, gdzie inteligentne systemy transportowe wprowadzono już jakiś czas temu, możliwe było zaobserwowanie licznych korzyści płynących z ich implementacji. Wymienić należy tutaj chociażby zwiększenie przepustowości sieci ulic (o 20-25 proc., zależnie od warunków panujących uprzednio na konkretnych odcinkach), zmniejszenie czasu podróży i zużycia energii (o 40-75 proc.), a także emisji spalin (o 30-50 proc.). Redukcji uległy też koszty zarządzania taborem drogowym oraz utrzymania i renowacji nawierzchni dróg. Liczba wypadków drogowych spadła o 40-80 proc., generalnie zaś zwiększył się komfort podróży zarówno kierowców, jak i pieszych oraz pasażerów transportu zbiorowego. – Wszystko to wpłynęło na przyrost korzyści ekonomicznych w danym regionie – dodaje przedstawiciel zajmującej się systemami teleinformatycznymi firmy Sprint.

ITS w Polsce

W naszym kraju tego rodzaju statystyki prezentują się coraz lepiej. Jeszcze do stosunkowo niedawna technologie z zakresu ITS wykorzystywano w Polsce  „punktowo”, w zależności od konkretnej potrzeby. Na drodze stosowania rozwiązań systemowych, gdzie technologie te zintegrowano na większą skalę, możliwe jednak stało się osiągnięcie rezultatów istotnie przyspieszających rozwój miast i harmonizujących ich funkcjonowanie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas