Materiał Partnera Znaczenie pomiaru pionowości budynku

Znaczenie pomiaru pionowości budynku

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym budynek przed oddaniem do użytkowania powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowanego geodetę. Jego zadaniem jest określenie czy elementy konstrukcyjne budynku wykonano poprawie oraz czy nie ma żadnych odchyleń, które mogłyby wpłynąć na stabilność budynku. W tym celu wykorzystywane są metody geodezyjne dotąd najbardziej wiarygodne w kwestii określenia stanu konstrukcji obiektu.

Dlaczego należy wykonać pomiar pionowości?

Techniczna kontrola pionowości budynku wykonywana jest w trakcie budowy lub po jej zakończeniu. Warto wykonać ją również w trakcie eksploatacji obiektu co pozwoli zachować najwyższy poziom bezpiecznego użytkowania budynku. Pomiar pionowości wykonuje się wykorzystując metody geodezyjne oraz tachimetry elektroniczne. Umożliwiają one precyzyjny pomiar pionowości elementów konstrukcyjnych jak ściany budynku, ale też filary mostów lub wiaduktów.

Pomiar ściany wykonuje geodeta na wybranych punktach kontrolnych. Jest to najczęściej regularna siatka kwadratów lub w razie konieczności w dodatkowych punktach charakterystycznych. Można określić też miejsca, gdzie mogą wystąpić odchylenia od pionów. Właściwych dobór punktów kontrolnych jest warunkiem niezbędnym do uzyskania wiarygodnych informacji o obiekcie. W wyniku pomiaru geodezyjnego uzyskuj się dane obserwacyjne, które dotyczą położenia wybranych przez geodetę punktów na ścianie obiektu.

Interpretacja wyników

Właściwa interpretacja wyników pomiarów pionowości to najważniejszy aspekt przeprowadzonych pomiarów. Ważny jest sposób obliczenia odchyłek, który można zrealizować w kilku wariantach. Najprościej jest wyznaczyć dwa punkty znajdujące się na dolnej części krawędzi ściany. Będzie to baza odniesienia. Odchyłki odnoszą się do pionowej płaszczyzny przechodzącej przez dwa punkty odniesienia. Wartości odchyłek od pioną są uzyskiwane natychmiast w trakcie pomiaru. Inna metoda opiera się na wpasowaniu płaszczyzny w punkty pomiarowe. W tym przypadku odchyłki mogą zostać przedstawione w odniesieniu do płaszczyzny pionowe wpasowanej we wszystkie lub wybrane punkty pomiarowe. W tej metodzie można wpasować też płaszczyznę ukośną. Wtedy możliwe jest obliczenie kąta nachylenia płaszczyzny w odniesieniu do piony, czyi kąta pod jakim nachylona jest ściana. Wyraźne stają się punkty, które odstają od przyjętej powierzchni. Odchyłki przedstawia się na szkicu, który przedstawiania pionowość i płaszczyznowość ściany jednocześnie. Metoda ta sprawdza się podczas badania płaskości dowolnie nachylonych powierzchni.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas