Artykuł sponsorowany Jak sprawdzić i wyznaczyć granice działki? M-Geo Mateusz Wójcik

Jak sprawdzić i wyznaczyć granice działki? M-Geo Mateusz Wójcik

Spory o granicę działki są dość częste. Do polskich sądów trafia około kilkuset takich spraw rocznie. Czasem są to sprawy zakładane “dla zasady” i wynikają z czystej niechęci do sąsiada, czasem jednak dotyczą bezprawnego “zagarnięcia” niemałych powierzchni działek. Konflikty z wyznaczaniem granic pomoże rozwiązać geodeta z pracowni M-Geo Mateusz Wójcik z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Poniżej wyjaśniamy, jaka jest jego rola w wyznaczaniu granic.

Znak graniczny i granica ustalona według stanu prawnego

Każda działka ma swoje granice (z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy te granice nie zostały określone). Granica działki jest oznaczana przez tzw. znaki graniczne, które się umieszcza w załamaniach granic. Ilustrując to przykładem: jeśli działka ma kształt trójkąta, posiada trzy załamania a w związku z tym i trzy znaki graniczne. Rolę znaku może pełnić element z trwałego materiału (np. betonowe kamienie graniczne) lub nie narażony na zniszczenia element zagospodarowania terenu, który znajduje się w tym punkcie (np. słupek ogrodzenia).

Innym ważnym pojęciem jest granica ustalona według stanu prawnego. Jest to granica ustalona przez geodetę lub granica ustalona w wyniku postępowania sądowego. Miejsce występowania granic określają dokumenty prawne. Na skutek różnych działań człowieka znaki graniczne mogą zostać uszkodzone lub zniszczone. Odtworzenie granicy działki wykonuje się poprzez rozgraniczenie nieruchomości lub wznowienie granic nieruchomości.

Rozgraniczenia a wyznaczenia granic

Zarówno wyznaczenia granic, jak i rozgraniczenia może wykonać jedynie uprawniony geodeta, działanie na własną rękę jest bezprawne. Jeśli mamy do czynienia ze sporem sąsiedzkim, to w przypadku wyznaczenia granic właściciele działki otrzymają informację o ich przebiegu oraz ewentualnej możliwości rozwiązania sporu na drodze rozgraniczenia. Geodeta przygotowuje odpowiednie dokumenty i przekazuje je do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z opcji wyznaczenia granic warto skorzystać tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że sąsiedzi podpiszą protokół. W innym przypadku lepiej zdecydować się na rozgraniczenie. Wtedy geodeta wznawia ustalone wcześniej granice i przygotowuje dokument, który posiada moc prawną nawet bez podpisu sąsiadów.

Profesjonalne usługi geodezyjne w firmie M-Geo Mateusz Wójcik

Wybierając geodetę, postaw na doświadczenie i profesjonalizm. Jedno i drugie zaoferuje Ci pracownia geodezyjna M-Geo Mateusz Wójcik. Przedsiębiorstwo realizuje zlecenia na terenie całego kraju i dysponuje nowoczesnym sprzętem, narzędziami pomiarowymi i specjalistycznym oprogramowaniem. Zakres usług firmy M-Geo Mateusz Wójcik obejmuje m.in:

  • pomiary geodezyjne,

  • wykonywanie map do celów projektowych,

  • geodezyjny nadzór nad inwestycją budowlaną,

  • geodezyjny podział nieruchomości,

  • ewidencję gruntów i lokali.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowanie:

M-Geo Mateusz Wójcik

Dąbrowa Górnicza , Graniczna 12

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas