Artykuł sponsorowany Zgłoszenie prac rozbiórkowych a pozwolenie na rozbiórkę – jakie są różnice?

Zgłoszenie prac rozbiórkowych a pozwolenie na rozbiórkę – jakie są różnice?

Wyburzenie budynku nie może odbyć się na zasadach pełnej dowolności, o czym informują przede wszystkim przepisy obowiązującego prawa. Z zapisów ustawy jasno da się wywnioskować, iż do przeprowadzenia tego procesu wymagane są specjalne dokumenty. Mowa tutaj o zgłoszeniu prac rozbiórkowych oraz o pozwoleniu na rozbiórkę. Z jakimi informacjami na ich temat warto się zapoznać?

Zgłoszenie prac rozbiórkowych, czyli co?

Samego zgłoszenia chęci przeprowadzenia prac rozbiórkowych wymaga się wtedy, kiedy wysokość budynku jest mniejsza niż 8 metrów. Ponadto obiekt w żadnym wypadku nie może być wpisany do rejestru zabytków ani być objęty ochroną konserwatorską. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, zgłoszenie prac rozbiórkowych jest dokumentem, w którym należy precyzyjnie określić termin realizacji, zakres przeprowadzanych czynności, a także opis tego, w jaki sposób będą one wykonywane.

Z przyczyn oczywistych do dokumentu należy dołączyć pozwolenie właściciela budynku, uzgodnienia lub opinie – jeżeli takie były wydane, a także ewentualny projekt rozbiórki. Na rozpatrzenie urzędnicy mają 30 dni i jest to czas, w którym może dojść do zawetowania zgłoszenia. Za niezwykle istotną informację należy uznać fakt, iż rozbiórka budynku musi się odbyć w ciągu maksymalnie 2 lat od określonego terminu wyburzenia. Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało nałożeniem kar finansowych. Jak zatem cała sprawa wygląda w przypadku drugiego z rozwiązań?

Czym jest pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę to dokument, który stosuje się w przypadku budynków, do których wyburzenia samo zgłoszenie prac nie wystarczy. Co jednak kryje się pod tym bardzo ogólnym sformułowaniem? W dużym skrócie można wymienić tutaj obiekty, przed których budową, w urzędzie składano pozwolenie na budowę. W przypadku pozwolenia należy złożyć w urzędzie komplet dokumentów takich jak m.in. zgoda właściciela budynku, termin prac ich zakres, a także sposób wykonywania. Jeżeli istnieją uzasadnione obawy, iż rozbiórka budynku będzie oddziaływać na otoczenie, potrzebne są dodatkowo odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wydane przez właściwe organy.

Jak podkreślają doświadczeni specjaliści z firmy prowadzonej przez Grzegorza Cedora, jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia pozwoleń, uzgodnień lub opinii nie zostanie wydana negatywna decyzja, rozbiórka domu może odbyć się zgodnie z planami zawartymi we wniosku. Jak zatem wyraźnie widać różnice pomiędzy dokumentami są na tyle istotne, że z ich szczegółami powinien zapoznać się każdy, kto planuje przeprowadzenie tego typu prac.  

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas