Materiał Partnera Wytyczenie budynków i podziały nieruchomości

Wytyczenie budynków i podziały nieruchomości

Jednymi z najbardziej złożonych działań geodezyjno-kartograficznych, są procesy tyczenia budynków oraz podziałów nieruchomości. Wielokrotnie bez przejścia odpowiednich procedur w tym zakresie, nie można przejść do działań inwestycyjnych. Oba procesy geodezyjne nie zawsze bezpośrednio łączą się zaś ze sobą, ale w przypadku kiedy chcemy jedną działkę podzielić na dwie, i na jednej zbudować swój wymarzony dom, należy wykonać odpowiednie kroki.

Czym jest podział nieruchomości i kiedy się go stosuje?

Podział nieruchomości to złożony proces, który polega przede wszystkim na wyodrębnieniu z jednej nieruchomości dwóch lub nawet więcej działek. Te po przeprowadzonym procesie administracyjnym oraz geodezyjnym, uzyskają własną ewidencję gruntów. Warto przy tym wiedzieć, że podział nieruchomości nie zawsze musi dotyczyć sprzedaży nowo utworzonych mniejszych terenów. Często właścicielem dzielonej działki pozostaje jedna osoba lub instytucja. Tu istotne jest zatem zapoznanie się z tym, kiedy stosuje się zatem podział nieruchomości. Obecnie najczęściej mowa o tejże procedurze w związku ze sprzedażą nieruchomości, w związku z poprzedzającym podział odrolnieniem terenu, czy też w związku z podziałem po rozwodzie. Jeśli chodzi o realizacje z urzędu, mowa przede wszystkim o podziale niezbędnym do realizacji inwestycji publicznych.

Poznaj dwa ważne fakty! 

1. Wszystkie przepisy dotyczące podziału nieruchomości określa ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, prace kartograficzne musi zaś wykonać uprawniony geodeta. Ostateczną decyzję w sprawnie podziału wydaje zaś po stworzeniu operatu wójt, burmistrz, czy prezydent miasta.

2. Pamiętaj, że podział nieruchomości gruntowej jest niemożliwy, jeżeli projektowane do wydzielenia działki nie mają dostępu do drogi publicznej. W wielu przypadkach należy zatem również uwzględnić w projektach doprowadzenie odpowiedniego odcinka, łączącego się właśnie z drogą publiczną. Jest to zaś podyktowane m.in. względami bezpieczeństwa.

Tyczenie budynku

Tyczenie budynku to zaś proces, który w przypadku wcześniej przeprowadzonego podziału nieruchomości, jest możliwy, jeśli działka posiada odpowiedni wpis ewidencji gruntu, wraz z ustalonymi liniami granicznymi. Jej sytuacja prawna musi być zatem klarowna. Przed tyczeniem jednak przeprowadzony zostaje również szereg prac, mający na celu stworzenie mapy do celów projektowych – tym zajmuje się między innymi zespół ekspertów biura GEO-PROJEKT-MAZURY. Po przekazaniu ich do biura architektonicznego, powstaje projekt obiektu. To na jego podstawie geodeta może m.in. dokonać wytyczenia fundamentów metodą kołkową i ław drutowych. Istotne przy tym jest zachowanie minimalnych odległości od granicy działki, o czym mówią przepisy prawa.

Samo tyczenie jest zaś przeprowadzane przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, który pozwala 1:1 odtworzyć w terenie opracowanie architektoniczne. W przypadku różnego rodzaju niezgodności, zawsze należy przygotować odpowiednią korektę. Jeśli chodzi zaś o liczbę punktów przygotowanych przy tyczeniu budynku, zależy ona od wymagań inwestora, a także od złożoności fundamentu i od warunków geofizycznych działki. Cały proces zaś kończy się przekazaniem szkicu tyczenia wraz z wpisem do dziennika budowy. Nie oznacza to zakończenia współpracy z geodetą. Ten powinien stawiać się na placu budowy kilka razy podczas realizacji inwestycji, w celu określenia prawidłowości wykonywania prac. Istotne jest m.in. to przed zasypaniem uzbrojenia terenu i w celu przygotowania mapy geodezyjnej powykonawczej! 

Opracowanie:

Podziel się