Materiał Partnera Czym są mapy do celów projektowych?

Czym są mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to rodzaj mapy geodezyjnej, którą tworzy się w oparciu o mapę zasadniczą. Taka mapa stanowi niezbędną procedurę w kontekście wykonania projektu budowlanego, jak również do zrealizowania inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? O tym piszemy w poniższym artykule. Zapraszamy do jego lektury.

Treść mapy do celów projektowych

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące treści mapy do celów projektowych, to powinna ona zawierać przede wszystkim treści związane z mapą zasadniczą wraz z granicami władania nieruchomości. Poza tym musi się w niej znaleźć także opracowanie geodezyjne na temat linii rozgraniczających tereny mające różne przeznaczenie, linie zabudowy, jak również osie dróg, ulic itd. Te elementy powinny znaleźć się w mapie do celów projektowych pod warunkiem, że ustalono je wcześniej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź w decyzji traktującej o ustaleniu warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Ponadto, treść mapy do celów projektowych powinna objąć także informacje na temat ulokowania zieleni wysokiej wraz z usytuowaniem pomników przyrody oraz pozostałych obiektów i detali, które wytyczył projektant. Jeśli chodzi o zakres tego rodzaju mapy, to powinien on być równy obszarowi o pasie posiadającym szerokości co najmniej 30 m wokół danego terenu, na którym ma być wybudowana inwestycja, a jeśli pod uwagę brane są także strefy ochronne, to należy wtedy w ten obszar wliczyć także je. Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem wykonania profesjonalnej mapy do celów projektowych, to polecamy zapoznać się z ofertą sprawdzonej firmy geodezyjnej Geomil z Buska-Zdrój.

Skala mapy do celów projektowych

Ważnym aspektem dotyczącym mapy do celów projektowych jest właściwie dostosowana do typu oraz wielkości danego budynku skala, przy czym należy tu trzymać się kilku naczelnych zasad. Jedna z nich mówi, iż skala działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1:500. Kolejna tyczy się skali map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów dotyczących budownictwa przemysłowego, która nie może wynieść mniej niż 1:1000. Jest też mowa o skali map rozległych obszarów wraz z obiektami budowlanymi rozlokowanymi w dużym rozproszeniu, a także wraz z obiektami liniowymi. Tutaj dopuszczalna wartość skali to 1:2000. Warto mieć także na uwadze, iż skalę mapy do celów projektowych dla określonej inwestycji może też w określonych przypadkach określić organ, który wydaje także pozwolenia na budowę.

Opracowanie:

Podziel się