Materiał Partnera Wykonywanie wykopów pod fundamenty

Wykonywanie wykopów pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty to jeden z kluczowych etapów budowy domu. Dlatego tego typu usługi ziemne powinna wykonywać profesjonalna firma posiadająca sprzęt, wykwalifikowanych pracowników oraz doświadczenie. Warto także odpowiednio wcześniej zaplanować szczegółowy harmonogram prac. W dzisiejszym artykule zwrócimy uwagę na kilka ważnych elementów działań zmierzających do wykonania wykopów pod fundamenty.

Jak wytyczyć obrys budynku?

Wszelkie prace ziemne obejmujące wykopy należy zaplanować w okresie między początkiem kwietnia, a końcem października. Pierwszym etapem działań jest wykonanie obrysu danego obiektu. Trzeba pamiętać, że jego położenie w obrębie posesji musi być zgodne z zapisami projektu. Najpierw trzeba wyznaczyć zewnętrzne krawędzie lub osie ścian. Wzdłuż nich będą później wykonywane wykopy pod fundamenty. Za wytyczenie obrysu odpowiedzialny jest geodeta.

Jak przebiegają prace ziemne?

Prace ziemne należy zaplanować w dni bezdeszczowe. W razie wystąpienia opadów wykop trzeba zabezpieczyć grubą folią. Do wykonania wykopu niezbędna będzie mini koparka. Warto wynająć firmę, która dysponuje nie tylko samym sprzętem, ale również doświadczonym operatorem. Wykopy pod ławy, których głębokość maksymalna wynosi 50 cm, można wykonać łopatą. W przypadku wykonania tego typu wykopów mini koparką jej łyżka musi mieć szerokość 30-100 cm. W odległości do 60 cm od wykopów nie należy składować ciężkich przedmiotów, aby nie doprowadzić do ich osunięcia.

Jakie powinny być wymiary wykopów?

Wykop należy wykonać do głębokości, na której znajdują się ławy fundamentowe. Najpierw jednak trzeba usunąć wierzchnią warstwę gruntu. Głębokość wykopu zależy od głębokości posadowienia budynku. Jego dno może sięgać nawet dolnej krawędzi ław. W takim wypadku wykonuje się wykopy pod fundamenty o większej powierzchni. Na dnie wykopu zostanie wybudowane deskowanie. Najczęściej firmy świadczące usługi ziemne wykonują szerszy wykop jedynie do górnej powierzchni ław fundamentowych. Większą głębokość zachowuje się jedynie w przypadku rowów pod ławy. Szerokość rowów musi być większa aniżeli szerokość ław. Dzięki temu montaż deskowania jest dużo łatwiejszy.

Wykopy pod fundamenty można również wykonać bez deskowania i różnicowania na ławy oraz ściany. W takiej sytuacji wykop zabezpiecza się jedynie folią, a następnie zalewa betonem. Takie wykopy są zazwyczaj węższe i muszą być wykonane idealnie równo. Ścianki wykopu nie mogą osuwać się na żadnym fragmencie.

W jaki sposób sprawdzane są wykopy?

W trakcie prac ziemnych warto na bieżąco sprawdzać jakość ich wykonania. Bardzo ważne jest mierzenie poprawności kątów, które wykonuje się mierząc przekątne kwadratowe lub prostokątne obrysów. Kolejne pary przekątnych muszą mieć identyczne długości.

Podczas weryfikacji warto sprawdzić zgodność głębokości oraz szerokości wykopów z projektem. Zbyt płytkie posadowienie grozi wysadzinami, które prowadzą do pękania fundamentów. Zbyt duża głębokość to ryzyko podejścia wód gruntowych. W przypadku głębokości tolerancja odchylenia względem projektu wynosi zaledwie 2 cm.

Zlecając wykonanie wykopów pod fundamenty warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy. Przedsiębiorstwo prowadzone przez Sławomira Cebulskiego wykonuje prace ziemne w bardzo różnym zakresie. Profesjonalny sprzęt oraz duże doświadczenie dają gwarancję rzetelnie wykonanego zlecenia.

Opracowanie:

Usługi minikoparką Cebulski Sławomir

Zagroby-Łętownica 9A

  • tel. 728 349 576

Podziel się