Artykuł sponsorowany Wszystko, co musisz wiedzieć o mapie do celów projektowych!

Wszystko, co musisz wiedzieć o mapie do celów projektowych!

Jeśli planujesz w najbliższym czasie zrealizować budowę czy inne prace budowlane, to być może będziesz potrzebował mapy do celów projektowych. To zdecydowanie jeden z najważniejszych dokumentów, który często jest niezbędny, aby móc przystąpić do realizacji różnych czynności. Czym dokładniej jest, co zawiera oraz kto ją może dla nas sporządzić? Sprawdź!

Czym jest i kiedy jest potrzebna mapa do celów projektowych?

Mapą do celów projektowych nazywamy opracowanie kartograficzne, które zawiera mapę sytuacyjno-wysokościową. Służy ona do wykonywania projektów budowlanych. Taki dokument musi być sporządzony zgodnie ze wszelkimi regulacjami, które znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Wciąż wiele osób jednak nie wie, kiedy koniecznie trzeba sporządzić taki dokument? Mapa do celów projektowych jest potrzebna, gdy planujemy zdobyć pozwolenie na budowę domu bądź innej budowli, jak i podczas przygotowywania projektu zagospodarowania terenu. Jej wykonanie powinniśmy zlecić także w sytuacji, kiedy chcemy wykonać prace remontowe/budowlane wymagające stosownych pozwoleń.

Kto sporządza mapy do celów projektowych?

To jedna z usług oferowanych przez geodetów. Taką mapę do celów projektowych może stworzyć dla nas np. Geocad Marian Gonera z siedzibą w Częstochowie. To dokument, który powstaje w kilku etapach – m.in. należy pozyskać niezbędną dokumentację, a następnie wykonać pomiary aktualizacyjne w terenie. Zaś jeśli chodzi o jego cenę, najczęściej nie przekracza kwoty 1000 złotych – na ten koszt wpływa wiele czynników takich jak np. wielkość działki.

Dodatkowo warto wiedzieć, że kompletna mapa do celów projektowych powinna zawierać treść mapy zasadniczej, zaznaczone granice nieruchomości, opracowanie geodezyjne z liniami rozgraniczającymi m.in. linie zabudowy, oznaczenie obiektów, a także elementy infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas