Materiał Partnera M-Geo: Co warto wiedzieć o geodezyjnych mapach numerycznych?

M-Geo: Co warto wiedzieć o geodezyjnych mapach numerycznych?

Mapy towarzyszą ludziom od wieków, pozwalając na swobodne przemieszczanie po nieznanym wcześniej terenie. Dawne mapy zawierały oznaczenie kierunku północnego, a także liczne znaki graficzne ułatwiające rozpoznanie terenu. Wraz z rozwojem cyfryzacji papierowe mapy zastąpiono ich cyfrowym odpowiednikiem – mapą numeryczną. Czym właściwie są mapy numeryczne? Do czego są wykorzystywane? Jakie są ich rodzaje? 

Czym charakteryzują się mapy numeryczne? 

Mapy numeryczne to zapisy kartograficzne w wersji cyfrowej. Zawierają informacje o topologicznych oraz geometrycznych zależnościach między obiektami znajdującymi się na danym terenie. Główną różnicą pomiędzy mapami numerycznymi a analogowymi jest ich warstwowa struktura, dzięki której możliwe jest podzielenie obiektów na różne grupy pod względem kształtu. W ten sposób każdy element zostaje przydzielony do konkretnej kategorii, tworząc warstwę zapisu. Pozwala to na jednoczesne wyświetlenie wszystkich obiektów bądź tylko ich części. Mapy numeryczne są tworzone na podstawie pomiarów geodezyjnych, metod fotogrametrycznych czy teledetekcyjnych, a także przy wykorzystaniu digitalizacji zapisów analogowych. Mapy numeryczne są podstawowym elementem Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). 

Jakie są rodzaje map numerycznych? 

Mapy numeryczne dzielone są na 2 rodzaje: rastrowe oraz wektorowe. Mapy rastrowe, inaczej bitmapy, tworzone są poprzez zeskanowanie foliowych lub papierowych map analogowych bądź przez podział danego terenu przy wykorzystaniu siatki regularnych kształtów. Z kolei budowa map wektorowych została oparta na wspomnianych wcześniej warstwach, gdzie każdy punkt warstwy zostaje oznaczony za pomocą pary współrzędnych. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość przekształcenia mapy rastrowej w wektorową. 

Kto zajmuje się tworzeniem map numerycznych? 

Tworzeniem map numerycznych powinni zajmować się przede wszystkim wyspecjalizowani geodeci. W Dąbrowie Górniczej takie usługi oferuje Firma Geodezyjna M-Geo. Pracownicy przedsiębiorstwa M-Geo posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, a dodatkowo mogą poszczycić się fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Oferta M-Geo obejmuje usługi ogólnogeodezyjne, geodezyjną obsługę inwestycji, pomiary inżynierskie, jak również tworzenie map numerycznych oraz cyfrowych opracowań kartograficznych. Specjaliści zajmują się także numerycznym projektowaniem obiektów liniowych i powierzchniowych. M-Geo realizuje projekty dla organów administracji publicznej i klientów indywidualnych w każdym miejscu w Polsce.

Opracowanie:

M-Geo Mateusz Wójcik

Dąbrowa Górnicza , Graniczna 12

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas