Materiał Partnera Profesjonalne usługi geodezyjne

Profesjonalne usługi geodezyjne

Geodeta to stosunkowo dobrze znane pojęcie, jednak nie każdy wie, czym taka osoba dokładnie się zajmuje i jak prezentuje się zakres jej usług. Nie zdajemy sobie również często sprawy, że jeśli postanowimy, na posiadanej działce postawić dom, to usługi geodety staną nam się niezbędne. Jest to osoba, która towarzyszy każdej inwestycji budowlanej i drogowej, przechodzi niejako z nią cały proces powstawania. Pierwsze mapy geodezyjne wykonuje się do celów projektowych. Geodeta jest również odpowiedzialny za wyznaczenie granic działki, dzięki czemu można ją ogrodzić i dokładnie wyznaczyć ramy należącego do nas terenu. Później w czasie realizowania inwestycji dokonuje on pomiarów kontrolnych, a po zakończeniu prac sporządzana jest przez niego inwentaryzacja powykonawcza.

Jak wygląda praca geodety?

Zaczyna się w terenie, dokładnie na działce, której mają dotyczyć pomiary i dla której mają powstać mapy. Przeprowadzane jest tu tzw tyczenie – może ono dotyczyć wyznaczania granic czy określania przebiegu inwestycji. Na podstawie zgromadzonych danych zostaje wykonana mapa geodezyjna. Zwykle ten drugi etap – praca biurowa zajmuje nieco więcej czasu. Usługi geodezyjne są powszechnie znane, jednak aby zajmować się tym zawodem konieczne jest ukończenie odpowiedniej szkoły i zdobycie doświadczenia. Nie bez znaczenia pozostaje nauczenie się obsługi poszczególnych programów komputerowych.

Dalsze etapy pracy

Na podstawie sporządzonej mapy geodeta dokonuje w trakcie trwania prac budowlanych pomiarów kontrolnych, które mogą skutkować wprowadzeniem zmian w planach lub konieczności poprawienia fragmentów inwestycji. Gdy prace zostaną zakończone, geodeta przeprowadza inwentaryzację powykonawczą. Polega ona na przeprowadzeniu kolejnych pomiarów i ich porównaniu z pierwotnymi. Pełna dokumentacja sporządzona przez geodetę musi trafić do urzędu. Sprawdzana jest w ten sposób zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.

Wielce prawdopodobne, że z usług geodety przyjdzie skorzystać większości z nas. Jeśli posiadamy działkę to koniecznie będzie wyznaczenie jej granic, jeśli zamierzamy postawić na niej dom, to pracę będą musiały odbywać się pod kierunkiem takiego specjalisty. Warto więc dokładnie wiedzieć czym się zajmuje i jak taka współpraca będzie przebiegać.

Opracowanie:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tadeusz Oleksy

Wadowice , pl. Kościuszki 4

Podziel się