Artykuł sponsorowany Tyczenie urządzeń podziemnych prowadzone przez firmę Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwii Wojciechowskiej?

Tyczenie urządzeń podziemnych prowadzone przez firmę Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwii Wojciechowskiej?

Obsługa geodezyjna powinna obejmować inwestycje budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz inwestycje budowlane związane z budową linii kolejowych, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, portów morskich i rzecznych, linii metra i terenów sportowych. Do obsługi zalicza się także tyczenie urządzeń podziemnych. Zajmuje się tym firma Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwii Wojciechowskiej w Warszawie.

Wytyczanie urządzeń podziemnych

Wyznaczenie sieci uzbrojenia terenu opiera się na projekcie budowlanym. Geodeta przetwarza dane niezbędne do wytyczenia, takie jak przecięcia nowo powstałej infrastruktury z istniejącymi mediami, czyli kolizjami. Następnie geodeta, na przykład Sylwia Wojciechowska z firmy Prace Geodezyjne i Kartograficzne z Warszawy, wyznacza trasę przebiegu połączeń naziemnych i kolizji. Najczęściej są to słupki drewniane ze specjalną fluorescencyjną farbą budowlaną. Ostatnim krokiem jest przygotowanie tyczenia, które określa przesunięcia do punktów stałych i przekazuje je wykonawcy do wdrożenia. Powyższe czynności potwierdza rzeczoznawca z pieczęcią i wpisem do dziennika budowy. W tym momencie można rozpocząć prace ziemne. Po wykonaniu robót ziemnych rzeczoznawca sporządza raport z lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.

Czym są urządzenia podziemne?

Wszelkie terminy związane z pracą geodety są wymienione w odpowiednich dokumentach prawnych, w tym przypadku w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Według niej sieci uzbrojenia terenu to przewody i urządzenia naziemne, nadziemne i podziemne. Są to sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Warto wspomnieć, że sieć uzbrojenia terenu należy poddać inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy są zobligowani do uzgodnienia lokalizacji planowanych mediów z władzami lokalnymi i do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, lokalizacji obiektów wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy wykonanie pomiarów geodezyjnych. Pomiary geodezyjne powykonawcze podziemnej sieci uzbrojenia ułożonej w wykopach otwartych są wykonywane przed ich zakryciem.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Na obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych składają się czynności geodezyjne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne prawie wszystkich etapów inwestycji budowlanej. Wykonują je biura projektowe, takie jak firma Prace Geodezyjne i Kartograficzne Sylwii Wojciechowskiej znajdujące się w Warszawie. Do czynności geodezyjnych należą: opracowanie map do celów projektowych, wytyczanie obiektów budowlanych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, obsługa geodezyjna budowy i montażu budynków, pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter