Artykuł sponsorowany Jak powstaje mapa geodezyjna do celów projektowych?

Jak powstaje mapa geodezyjna do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest dokumentem wymaganym do ubiegania się o pozwolenie na budowę inwestycji. Stanowi ona także bazę do prowadzenia działań związanych z zagospodarowaniem danej działki. Podstawową cechą, która powinna charakteryzować mapę do celów projektowych, jest jej aktualność, czyli stopień oddania informacji o położeniu poszczególnych elementów terenu.

Początek pracy nad mapą do celów projektowych

Podstawą do stworzenia tej mapy są dokumenty takie jak wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz kopia mapy zasadniczej. Mapa ta powinna być wykonana w skali 1:500, ilustrować ukształtowanie i budowę terenu, określać jego granice i zawierać obrysy wszystkich występujących na danej działce obiektów. Im bardziej zagęszczony jest dany teren, tym skala może się zmieniać tak, aby zapewniać większą czytelność mapy.

Wektoryzacja mapy

Wektoryzacja mapy zasadniczej jest procesem, który pozwala zamienić obraz z rysunku technicznego na dane, które można przetwarzać na komputerze. W praktyce polega on na przeniesieniu rysunku do programu graficznego, który umożliwia jeszcze bardziej dokładne skalowanie mapy - bez zniekształcania obecnych na niej szczegółów. Nie ma takiej możliwości w przypadku zwykłego zeskanowania mapy i wprowadzeniu jej do programu w postaci zdjęcia. Zwektoryzowana mapa zasadnicza może podlegać dalszej aktualizacji na podstawie badań prowadzonych podczas prac terenowych przez geodetę, tłumaczą pracownicy firmy Geo-Max.

Aktualizowanie mapy zasadniczej

Czynność ta ma na celu uzupełnienie treści mapy tak, aby odpowiadała ona stanowi faktycznemu obecnemu na danej działce. Inwentaryzacja terenu podczas sporządzania szczegółowej mapy powinna koncentrować się na opisaniu dzielących poszczególne części terenu, linie zabudowy, osie ulic i dróg oraz dokładne usytuowanie elementów zieleni. Mapa do celów projektowych powinna zawierać również obiekty uwzględnione przez projektantów i architektów.

Kiedy geodeta przygotuje już wszystkie konieczne obliczenia, przekazuje operat pomiarowy do uzupełnienia mapy zasadniczej. W zależności od typu inwestycji skala mapy projektowej może być różna, w przypadku działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500. Tak sporządzona mapa może zostać przekazana inwestorom w wersji papierowej oraz cyfrowej i być podstawą do wydania pozwolenia na budowę.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas