Materiał Partnera Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

Chcąc wybudować dom niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które można otrzymać dopiero po spełnieniu określonych warunków, z których jeden to przedłożenie mapy zasadniczej oraz projektu budynku wykonanego a mapie do celów projektowych. Czym są mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych?

Kiedy potrzebna jest mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa to mapa z uwzględnionymi wynikami pomiarów sytuacyjnych w (poziomie) oraz wysokościowych (w pionie). Mapa ta jest elementem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Musi być sporządzana w przypadku budowy obiektów, do których przeprowadzenia wymagane jest uzyskanie pozwolenie na budowę.

Jakie elementy architektury krajobrazu zawiera?

Mapa do celów projektowych powstaje na bazie mapy zasadniczej. Zawiera więc zarówno elementy stanowiące treść mapy zasadniczej oraz dodatkowo zawiera:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Jak pozyskać mapę do celów projektowych?

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej wymaga wcześniejszego zaktualizowania przez geodetę mapy zasadniczej w urzędzie gminy. Przykładem firmy geodezyjnej na terenie Nowego Sącza, która podejmuje się budowy map do celów projektowych, jest firma geodezyjna Wituszyński S.C. Po zaktualizowaniu pobranej z gminy mapy zasadniczej, na podstawie posiadanego projektu domu wykonuje się mapę do celów projektowych.

Ważne jest pamiętać, że jej wykonanie nie zajmuje dzień, dwa wymaga trochę czasu, aby poprawnie, rzetelnie nanieść wszelkie niezbędne punkty na mapę, dlatego planując rozpoczęcie budowy, warto mieć ten fakt na uwadze.

Mapa do celów projektowych - poza uzyskaniem pozwolenia na budowę, jest konieczna również do celów projektowych wszelkich przyłączy, dlatego map wysokościowych do celów projektowych na potrzeby realizowanej inwestycji potrzeba około 4-5 jej egzemplarzy.

Mapę sytuacyjno-wysokościową sporządza się zwykle w skali 1: 500, 1:1000 oraz 1:2000, w zależności od rodzaju, wielkości obiektu i celu budowlanego. Standardowo musi ona obejmować obszar otaczający budynek w pasie min 30 m.

Co zatem powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Reasumując zawartość mapy sytuacyjno-wysokościowej powinna ona zawierać:

 • granice działki,
 • granice między gruntami o różnym przeznaczeniu,
 • obiekty ogólnogeograficzne,
 • elementy ewidencji gruntów i budynków,
 • sieci uzbrojenia terenu – podziemne, naziemne i podziemne,
 • osie ulic i dróg, a także wszelkie wjazdy i wyjazdy,
 • obszary zieleni,
 • położenie zieleni wysokiej z uwzględnieniem pomników przyrody,
·  

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas