Materiał Partnera Inwentaryzacja powykonawcza – czym jest w pracy geodety i czemu ma duże znaczenie dla projektu?

Inwentaryzacja powykonawcza – czym jest w pracy geodety i czemu ma duże znaczenie dla projektu?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że planując budowę będzie musiało skorzystać z usług geodezyjnych. Konieczne są one zarówno przed przystąpieniem do prac, na etapie projektowy, jak i później, po ich zakończeniu. Geodeta przeprowadza tzw. inwentaryzację powykonawczą. Czym ona dokładnie jest, na czym polega i czemu musi zostać wykonana? Wyjaśniamy.

Inwentaryzacja powykonawcza to sprawdzenie, czy obiekt budowlany powstał zgodnie z wytyczonymi w projekcie mapami geodezyjnymi. Ma to duże znaczenie, gdyż mapy geodezyjne składane są w urzędzie razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, więc po jej zakończeniu trzeba również złożyć dokumentację, który potwierdzi wykonanie zgodnie z założeniami.

Praca geodety nad projektem

Przed rozpoczęciem prac, na etapie projektowym geodeta wyznacza na specjalnych mapach granice działek i przebieg poszczególnych zabudowań czy dróg. Budowa powinna odbyć się zgodnie z ich założeniami. Firma geodezyjna może również prowadzić kontrole w czasie realizacji projektu, wówczas czasem łatwiej o naprawienie ewentualnych nieścisłości. Wszystko jednak uzależnione będzie od podpisanej umowy. Pomiary takie same jak na początku wykonywane są również na koniec, gdy budynek czy droga zostaną ukończone, geodeta musi sprawdzić, czy odbyło się to zgodnie z założeniami projektu i mapy. Wykonana przez niego inwentaryzacja powykonawcza trafia do urzędu razem z całą dokumentacją powykonawczą. Odstępstwa mogą wiązać się z karą dla inwestora.

Praca geodety polega na dokonaniu dokładnych pomiarów – tyczeniu w terenie, a następnie przeniesieniu ich do specjalnego programu i na mapy, które posłużą do celów projektowych. W ten sposób w czasie budowy uwzględnia się między innymi ukształtowanie terenu oraz sąsiedztwo innych budynków.

Pełna współpraca z geodetą

Jak zaznacza specjalista z firmy Geo-grafik często zdecydowanie korzystniejsza okazuje się stała współpraca z geodetą przez cały projekt i kontrolowanie przez niego postępu prac. Muszą one być zrealizowane zgodnie z założeniami, a co za tym idzie warto aby specjalista był często na miejscu i sprawdzał czy wszystko się zgadza. Wówczas dokonywanie ewentualnych poprawek będzie zdecydowanie mniej kosztowne niż np. rozbieranie całości. Zadaniem geodety jest np. ustalenie najdogodniejszego miejsca na danej działce w celu budowy. Z pewnością więc musimy kierować się dokonanymi przez niego obliczeniami.

Opracowanie:

Geo-grafik Usługi geodezyjne i projektowe Bartosz Duchowski

Piotrków Trybunalski , al. 3 Maja 2 lok. 311

Podziel się