Materiał Partnera Podstawowy zakres usług

Podstawowy zakres usług

Zanim przejdziemy do przedstawiania bardziej szczegółowych informacji związanych z geodezyjną obsługą budowy, warto będzie sobie wyjaśnić, że tego rodzaju usługi obejmują wykonywanie wielu zróżnicowanych czynności, których to może się podjąć tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany geodeta. I tak, mając do czynienia z tego rodzaju kompleksową obsługą dobrze wiedzieć, że może dotyczyć ona licznych obiektów. Co więcej, geodezyjna obsługa budowa może być powiązana zarówno z różnego rodzaju budynkami, jak i sieciami uzbrojenia, jakie to mają znajdować się na danym terenie. Oprócz tego, geodezyjna obsługa budowy obejmuje również pozostałe obiekty powierzchniowe, a także liniowe. Jak łatwo się domyślić, obsługa budowy przez profesjonalnych geodetów jest zazwyczaj podzielona na pewne etapy.

W efekcie, na pierwszym etapie spotkać możemy się ze wstępną weryfikacją oraz opinią koncepcji przez geodetę. Ważne jest tutaj oczywiście dokładne sprawdzenie wszelkich założeń projektowych, ale nie można również pominąć sprawdzenia kompletności dokumentacji związanej bezpośrednio z daną inwestycją. Przy tym, dokonywanie poszczególnych pomiarów, jakie to wchodzą w zakres geodezyjnej obsługi budowy musi odbywać się w sposób jak najbardziej precyzyjny. Jest to bowiem absolutna podstawa, bez której realizacja inwestycji budowlanej byłaby niemożliwa. Dokładne pomiary geodezyjne powinny w tym przypadku obejmować między innymi wysokość charakterystycznych punktów terenu. Co więcej, kluczowe znaczenie przy geodezyjnej obsłudze budowy będzie miało również tyczenie.

O tym warto wiedzieć

Zanim przejdziemy do przedstawiania kolejnych informacji w ramach tego wpisu, pragniemy zaznaczyć, że powstał on we współpracy ze specjalistami z firmy Stingeo Jacek Żądło świadczącej usługi związane w głównej mierze z geodezją oraz kartografią. Zatem, w temacie tyczenia trzeba wiedzieć, że w przypadku obiektów budowlanych mamy tutaj do czynienia z zaznaczeniem w sposób fizyczny na terenie poszczególnych założeń, jakie to zostały umieszczone w projekcie. W efekcie, tyczenie bardzo często jest bezpośrednio powiązane z głównymi osiami konstrukcyjnymi oraz specyficznymi punktami obiektu. Oprócz tego, warto wspomnieć, że poszczególne czynności wykonywane przez geodetę w ramach obsługi budowy są również zamieszczane w dzienniku budowy. Muszą być przy tym oczywiście również dokładne.

Warto wiedzieć, że geodezyjna obsługa budowy jest nierzadko potrzebna na placu budowy w celu nadzorowania każdego etapu realizacji inwestycji. W tym zakresie, spotkamy się często dodatkowo również z dokonywaniem wszelkich pomiarów zarówno kontrolnych, jak i montażowych, co jest oczywiście niezbędne w celu naniesienia ewentualnych poprawek oraz wyeliminowania błędów, jakie to mogły powstać w związku z konstrukcją. Oprócz tego, w ramach geodezyjnej obsługi budowy do czynienia możemy mieć z inwentaryzacją powykonawczą, która to zwyczajowo jest przeprowadzana dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

To nie wszystko

Wyżej przedstawione informacje w temacie geodezyjnej obsługi budowy to oczywiście nie wszystko, co warto wiedzieć w związku z tym tematem. Geodeta ma bowiem także za zadanie przeprowadzanie szeregu różnych czynności technicznych, które to służą jako podstawa do sporządzenia niezbędnej dokumentacji. Informacje zawarte w tego rodzaju dokumentacji są z kolei wykorzystywane w celu naniesienia wszelkich niezbędnych zmian na mapę zasadniczą, a także do ewidencji gruntów, budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo, inwentaryzacja powykonawcza musi przebiegać w sposób odpowiadający pomiarom sytuacyjno-wysokościowym.

Opracowanie:

Stingeo Jacek Żądło

Mszana Dolna , Fabryczna 4

Podziel się