Artykuł sponsorowany Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu, na którego budowę musieliśmy uzyskać pozwolenie, konieczne będzie przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Specjalista powinien pojawić się na placu budowy zaraz po zakończeniu inwestycji, wykonaniu sieci uzbrojenia terenu oraz doprowadzeniu do nieruchomości niezbędnych przyłączy. Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i jaki jest jej cel?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – czym jest?

Na geodezyjną inwentaryzację powykonawczą składa się zespół pomiarów technicznych, potrzebnych do sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej danego obiektu. Zawiera ona szkice, rysunki oraz opisy aktualnego stanu obiektu budowlanego lub tylko jego określonych elementów. Dokumentacja inwentaryzacyjna służy też do opracowania mapy zasadniczej, która w sposób całościowy obrazuje wszystkie prace, jakie miały miejsce na placu budowy.

Jak informuje pan Roman Fabiańskigeodeta z Lipna – zakres pomiarów technicznych określa się indywidualnie dla każdej nieruchomości. Ich celem jest uzyskanie precyzyjnych informacji o aktualnym rozmieszczeniu przestrzennym elementów zagospodarowania parceli. Konieczność wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej regulują przepisy prawa budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011 roku.

Kiedy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

O przeprowadzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestor powinien pomyśleć już w momencie gromadzenia dokumentów do odebrania obiektu budowlanego. Wykonanie stosownych pomiarów jest niezbędne także wtedy, gdy wygląd budynku różni się od tego, jaki obrazował projekt architektoniczny. Jeżeli na mapie ma być widoczny budynek wraz z wszystkimi przyłączami również musimy poprosić geodetę o ich pomiar, jeszcze przed zasypaniem instalacji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza konieczna jest także wtedy, gdy staramy się np. o dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej czy zamierzamy wymienić instalację elektryczną i chcemy, by zostało to naniesione na mapę.

W przypadku, gdy na placu budowy podjęte zostały inwestycje, które wymagają odbioru, także musimy poprosić geodetę o stworzenie odpowiedniego opracowania. Jaki jest więc główny cel geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Otóż chodzi o to, by zarejestrować wszystkie zmiany, które nastąpiły od rozpoczęcia budowy aż do jej zakończenia oraz skontrolować zgodność inwestycji z wcześniej zaakceptowanym projektem budowlanym.

Opracowanie:

Geodezja mgr inż. Roman Fabiański

Lipno , Kościuszki 12

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas