Artykuł sponsorowany Pomiary nieruchomości i działek – jakie są rodzaje pomiarów geodezyjnych?

Pomiary nieruchomości i działek – jakie są rodzaje pomiarów geodezyjnych?

Od dokładności przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych w wielu przypadkach zależeć będzie bezpieczeństwo przeprowadzenia inwestycji gospodarczych jak budowa domu, czy drogi. Pomiary geodezyjne w pracy geodety to podstawowy rodzaj pracy, jaki wykonuje praktycznie, podejmując się realizacji każdego niemalże zlecenia. Jakie pomiary geodezyjne wykonują geodeci?

Pomiary poziome i pionowe, sytuacyjne a wysokościowe

W geodezji najczęściej stosowane są dwa rodzaje pomiarów pomiary poziome zwane sytuacyjnymi (tachimetrycznymi) oraz pomiary pionowe, czyli wysokościowe. Pomiary poziome wskazują wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów szczegółowych będących na danym terenie. Wykorzystuje się do tego celu takie urządzenia geodezyjne jak dalmierz, taśma, ruletka, szpilki i tyczki miernicze, tachimetry i niwelatory oraz trójkąty i węgielnice. Pomiary wysokościowe (pionowe) wskazują wysokość punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Wynika więc z tego, że pomiary wysokościowe to nic innego jak niwelacja terenu, która przedstawia formy ukształtowania terenu. Do jej przeprowadzenia biura geodezyjne używają specjalistycznych narzędzi takich jak: niwelator bądź tachimetr czy też łata niwelacyjna.

A czym są pomiary sytuacyjno-wysokościowe?

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe to można by rzec trzeci rodzaj pomiarów, z jakimi mają do czynienia w swej pracy geodeci. Polegają one na wyznaczaniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie, z jednoczesnym podaniem ich wysokości, wykorzystując do tego celu tzw. metodę biegunową. To na ich podstawie wykonywany jest szkic terenu. To typowy rodzaj pomiaru wykonywany przy wykorzystaniu tzw. tachimetru. Nowoczesne biura geodezyjne mają do dyspozycji tachimetry optyczne oraz laserowe, które umożliwiają przesyłanie wyników z pamięci wewnętrznej na inny rodzaj nośnika. Jak łatwo się domyślić pomiary sytuacyjno-pomiarowe są elementem map sytuacyjno-wysokościowych.

Jakie są rodzaje pomiarów wysokościowych?

Mówiąc o różnych rodzajach pomiarów geodezyjnych, nie można nie wspomnieć o rodzajach niwelacji, jakie wykonują firmy geodezyjne. Niwelacja może być np. geometryczna, trygonometryczna, hydrostatyczna, barometryczna, bądź satelitarna. Niwelację terenu przeprowadzają dwie osoby, z których jedna odczytuje wyniki z urządzenia, a druga ustawia łatę w wybranych miejscach. Poszczególne rodzaje pomiarów wyznaczających różnice wysokości pomiędzy punktami terenowymi różnią się między sobą użytymi narzędziami do pomiarów i dokładnością. Mamy zatem:

  • niwelację satelitarną – wykonywaną przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej,
  • niwelację fotogrametryczną – w której wysokość poszczególnych punktów odczytuje się na modelu przestrzennym (stereoskopowym), jaki powstaje w trakcie obserwacji pary zdjęć za pomocą specjalnych przyrządów,
  • niwelację geometryczną – wykonywaną przy użyciu niwelatorów, polegającą na pomiarze długości odcinków pionowo ustawionych łat geodezyjnych
  • niwelację trygonometryczną – wykonywaną przy użyciu tachimetrów, polegającą na pomiarze odległości poziomej oraz kąta pionowego, co umożliwia obliczenie nieznanej wartości różnicy wysokości korzystając z własności geometrycznych trójkąta prostokątnego
  • niwelację hydrostatyczną – najdokładniejszą, korzystającą z zasady naczyń połączonych,
  • niwelację barometryczną – najmniej dokładną, wykorzystującą regułę zmiany wartości ciśnienia atmosferycznego w zależności od wysokości nad poziomem morza.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas