Materiał Partnera Mapy geodezyjne do celów projektowych

Mapy geodezyjne do celów projektowych

Budowa domu i innych obiektów wymaga pewnych formalności, wśród których znajdują się mapy do celów projektowych. Są one potrzebne już na etapie projektowania, aby w następnej kolejności uzyskać pozwolenia na rozpoczęcie prac. Linie zabudowy, wymiary oraz zagospodarowanie terenu to nie jedyne elementy, które muszą znaleźć się w takim dokumencie. Sprawdź, co jeszcze zawiera mapa do celów projektowych oraz gdzie ją można dostać. 

Mapa a pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej należy spełnić szereg warunków, w tym przedstawienie projektu domu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Do tego niezbędne są geodezyjne mapy do celów projektowych, które powinny zawierać zarys budynku oraz obszar oddziaływania. Taki dokument określa również granice działki oraz sąsiadujący z nią teren.  Jest to zazwyczaj kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000. Przedstawienie gotowej mapy jest konieczne zwłaszcza w przypadku produkcji rolnej i leśnej. Należy ją dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę wraz z całą dokumentacją projektową do starosty, prezydenta miasta lub wojewody.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Geodezyjna mapa do celów projektowych łączy w sobie mapy sytuacyjne i wysokościowe. Powinna zawierać linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, usytuowanie zieleni oraz inne obiekty i szczegóły. Mapę można wykupić w miejscowym wydziale geodezji lub zamówić u firmy geodezyjnej, takiej jak Geodezja Prudnik. Profesjonalni geodeci zajmą się przeprowadzeniem aktualizacji treści, wprowadzeniem nowych elementów oraz skierowaniem mapy do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapę do celów projektowych można również uzyskać w Starostwie Powiatowym, do którego podlega dana zabudowa. Na jej wydanie zazwyczaj czeka się od 2 do 4 tygodni. Każda mapa tego typu powinna zawierać:

  • Aktualny stan działki

  • Dane inwestycji

  • Granice i zakres projektu

  • Imię i nazwisko geodety oraz jego uprawnienia

  • Metryczkę

  • Opis obszaru sąsiedniego

  • Orientację działki względem stron świata

  • Pieczątki potwierdzające cele projektowe

  • Szczegółowe dane i wymiary

  • Zagospodarowanie działki

Opracowanie:

Zbigniew Winnicki Usługi geodezyjne

Łąka Prudnicka , Nad Złotym Potokiem 18

Podziel się