Artykuł sponsorowany Kompleksowe badanie betonu z Geolab

Kompleksowe badanie betonu z Geolab

Beton to jeden z głównych surowców wykorzystywany praktycznie we wszystkich inwestycjach budowlanych. Na rynku dostępne jest jego wiele różnych rodzajów, które odznaczają się innymi parametrami. Kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu jest odpowiednie dobranie betonu do specyfiki inwestycji. W tym celu konieczne jest wykonanie precyzyjnych analiz kontrolno-pomiarowych. A to zadanie ułatwi specjalistyczna aparatura od ​​Geolab.

Dlaczego badanie betonu jest ważne?

Jako jeden z najbardziej wytrzymałych i uniwersalnych surowców, beton wykorzystywany jest zarówno do budowy budynków mieszkalnych oraz użytkowych, jak i do mostów, a także innych obiektów. Tak jak w przypadku wszystkich innych materiałów budowlanych tak i w przypadku betonu jego parametry bezpośrednio wpływają na wytrzymałość konstrukcji. Dlatego tak ważne jest dopasowanie odpowiedniego rodzaju tworzywa, biorąc pod uwagę m.in. typ budowli, projekt, uwarunkowania techniczne oraz gruntowe. To sprawia, że kluczowym aspektem jest dokładne zbadanie poszczególnych parametrów betonu oraz jego odporności na warunki atmosferyczne. Analizy i pomiary wykonane za pomocą specjalistycznej aparatury do badań betonu oferowanej przez warszawską firmę ​​Geolab pozwolą upewnić się, że surowiec spełnia wszelkie normy jakościowe.

Badania betonu – rodzaje

Beton można przebadać pod wieloma różnymi kątami. Tak naprawdę wszystko zależy od specyfiki realizowanej budowli i tego, jakie parametry są dla niej istotne. Do najczęstszych należą:

  • Badanie wytrzymałości – ma określać potencjalną wytrzymałość konstrukcji. Najważniejszym parametrem jest wytrzymałość na ściskanie, który można sprawdzić na 2 sposoby. Firma ​​Geolab do przeprowadzenia bardziej zaawansowanej próby oferuje prasy wytrzymałościowe, całkowicie niszczące próbki betonu, natomiast do metody nieinwazyjnej najlepiej sprawdzi się ​​młotek Schmidta. Na podstawie tego badania określa się klasę wytrzymałości betonu.
  • Badanie wodoprzepuszczalności – ze względu na to, że beton to materiał o strukturze porowatej do jego wnętrza przedostaje się woda. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku konstrukcji nieosłoniętych i długotrwale narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Badanie pozwoli sprawdzić, jak głęboko przenika woda.
  • Badanie mrozoodporność – natomiast zimą pory wypełnione wodą pod wpływem temperatur ujemnych zamarzają i zwiększają swoją objętość. To z kolei sprawia, że beton jest wewnętrznie naprężony i stopniowo niszczeje. Takie badanie ma za zadanie zweryfikować, jak bardzo beton jest odporny na mróz.
  • Badanie zawartości powietrza – aparat oferowany przez ​​Geolab mierzy zawartość powietrza w betonie metodą ciśnieniomierza. Powietrze z jednej strony zwiększa odporność na mróz, ale z drugiej zmniejsza wytrzymałość na ściskanie. Dlatego konieczne jest zachowanie jego odpowiedniego poziomu.

To tylko niektóre badania betonu, które są wykonywane najczęściej. Warto zaznaczyć, że ich przeprowadzanie jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa konstrukcji i jej eksploatacji. Dlatego, zanim budowla zostanie oddana do użytku, należy dokładnie ją skontrolować.

Opracowanie:

Geolab Sprzęt geotechniczny i pomiarowy Paweł Szkurłat

Warszawa , Kazimierza Dąbrowskiego (d.Wesoła) 52

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas