Materiał Partnera Czym jest proces remediacji?

Czym jest proces remediacji?

Najprostszą a przy tym bardzo uproszczoną definicją procesu remediacji jest po prostu oczyszczanie wód oraz gruntów między innymi ze szkodliwych metali ciężkich. Tego typu działaniami, które związane są często z rekultywacją terenu lub ze zmniejszaniem skażeń poprzemysłowych, zajmują się profesjonalne pracownie geotechniczne. Stosują one do tego różne innowacyjne technologie.

Kiedy przeprowadzana jest remediacja?

Remediacja przeprowadzana jest najczęściej na terenach poprzemysłowych, w tym w obszarach byłych elektrowni, czy też kopalni. To wtedy istotne jest dokładne ocenienie stopnia zanieczyszczenia gruntu metalami ciężkimi, co wyznaczy między innymi dalszą przydatność terenów. Wiele z nich mogą być bowiem przekształcone w łąki, lasy, czy nawet w użytki rolne, o ile spełnią restrykcyjne normy dotyczące swojego morfologicznego składu. Aby uzyskać odpowiedni parametr należy właśnie przeprowadzić innowacyjną remediację. Warto również wiedzieć, że ta może dotyczyć również wód gruntowych, do których przez działania człowieka dostały się niepożądane związki.

Cel przeprowadzania remediacji

Głównym celem remediacji jest doprowadzenie danego obszaru do takiego stanu, aby móc go wykorzystywać w inny sposób niż przemysłowy. Mowa o szeroko pojętej rekultywacji. Sam proces zaś może kończyć się usunięciem zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie substancji powodujących różne ryzyka – środowiskowe, czy niebezpieczeństwo dla ludzi. Może on również tylko powodować ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wraz z kontrolowaniem zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w określonym czasie. W skrajnych przypadkach remediacja to zaś tylko i wyłącznie proces polegający na analizach i kontrolowaniu szybkości samooczyszczania się gruntu.

Jak przeprowadzana jest remediacja?

Remediacja to proces wysoce technologiczny, wymagający złożonego zaprojektowania i wykorzystania wiedzy najlepszych ekspertów geotechniki. Tacy tworzą między innymi renomowany zespół MENARD POLSKA, który wykorzystuje wiele uznanych na świecie technik. Mowa o eliminowaniu zanieczyszczeń wód gruntowych poprzez odwadnianie; o tworzeniu rowów odwadniających i studni filtracyjnych (bariery ograniczające rozprzestrzenianie zanieczyszczeń); o tworzeniu barier poziomych oraz pionowych w postaci ścian szczelinowych z geomembraną; o metodzie „pompuj i oczyszczaj” (oczyszczanie biologiczne i fizykochemiczne o wydajności nawet 250 m3 oczyszczonych wód gruntowych na godzinę!); o chemicznym utlenianiu; czy o tworzeniu przepuszczalnych barier reaktywnych. Sama remediacja gruntu może zaś być oparta o np. mechaniczną ekstrakcję związków lotnych, o redukcję objętości (przesiew, płukanie, zagęszczanie), czy o sczerpywanie w wykopach i odwiertach wraz z ekstrakcją wielofazową. 

Opracowanie:

Menard Polska Sp. z o.o.

Warszawa , Powązkowska 44C

Podziel się