Artykuł sponsorowany Kim jest inwestor zastępczy?

Kim jest inwestor zastępczy?

W trakcie realizacji inwestycji zdarza się, iż inwestor powołuje swojego zastępcę. Inwestor zastępczy przejmuje obowiązki inwestora właściwego i ponosi przed nim pełną odpowiedzialność. W jakich sytuacjach się go powołuje i w jakim celu? Co dokładnie należy do jego zadań i obowiązków, a jaki jest zakres odpowiedzialności? Poznaj zasady powoływania inwestorów zastępczych.

W jakim celu powołuje się inwestora zastępczego?

Inwestorzy zastępczy działają przy realizacji inwestycji budowlanych i koordynują postęp prac, zastępując przy tym właściwego inwestora i działając w jego imieniu. Inwestorem zastępczym może być osoba lub firma w tym się specjalizująca, jak np. Jarpex Jarosław Modrzejewski. Inwestor zastępczy podpisuje umowę z inwestorem bezpośrednim, na mocy której staje się reprezentantem jego interesów – na budowie lub w całym procesie powstawania inwestycji. Szczegółowe zasady współpracy reguluje właśnie umowa, natomiast nie istnieją ogólne akty prawne, które by tę kwestię regulowały odgórnie.

Inwestora zastępczego powołuje się w sytuacjach, gdy inwestor bezpośredni nie ma możliwości sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji, np. nie posiada odpowiedniej wiedzy, nie dysponuje czasem potrzebnym do pełnienia obowiązków itp.

Zakres pracy inwestora zastępczego

Inwestor zastępczy nazywany jest czasem project managerem, ponieważ jest osobą zarządzającą całym projektem, jakim jest realizacja inwestycji. Podstawowym obowiązkiem inwestora zastępczego jest reprezentowanie inwestora właściwego oraz nadzór nad prawidłowością procesu realizacji danej inwestycji. Nie musi oznaczać to, iż do jego obowiązków należy również wykonywanie robót budowlanych, choć częstą praktyką łączenie jest tych dwóch funkcji, na mocy osobnej umowy o roboty budowlane. Inwestor zastępczy pilnuje wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem, nadzoruje jakość materiałów i zgodność z normami. Posiada pełną odpowiedzialność przed inwestorem właściwym, w przypadku niezrealizowania części lub całego etapu inwestycji. Nie jest natomiast odpowiedzialny za sfinansowanie prac.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas