Materiał Partnera Na czym polega nadzór budowlany?

Na czym polega nadzór budowlany?

Aby inwestycja budowlana była wykonana solidnie, dokładnie i bez niedociągnięć, przebieg wszystkich jej etapów musi nadzorować doświadczony fachowiec. Dobrze prowadzony nadzór gwarantuje wysoką jakość powstającego budynku, bez wad i niedociągnięć. Na czym polega nadzór budowlany inwestycji i jak zadbać o to, by był prowadzony w sposób rzetelny i profesjonalny?

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru to ktoś inny, niż kierownik budowy. Praca inspektora nadzoru budowlanego polega głównie na odbieraniu prac wykonywanych przez ekipę budowlaną. Na budowie inspektor pojawia się raz na około tydzień. Jednocześnie może nadzorować kilka inwestycji budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego powinien pośredniczyć pomiędzy inwestorem a firmą wykonawczą. Jego rola polega na bieżącym kontrolowaniu, czy budowa przebiega prawidłowo. Inspektor nadzoru musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane.

Jakie obowiązki spełnia inspektor budowlany?


Inspektor budowlany zajmuje się:

  • nadzorowaniem i odbieraniem prac wykonawcy,

  • sprawowaniem kontroli nad kierownikiem budowy,

  • kontrolowaniem, czy dana budowa lub instalacja realizowana jest zgodnie z projektem,

  • podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących inwestycji, np. wstrzymania budowy w razie wykrycia nieprawidłowości i zagrożeń,

  • współpracą z geologami i służbami ochrony środowiska,

  • negocjowaniem warunków realizacji prac,

  • pośrednictwem pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Praca inspektora budowy jest bardzo odpowiedzialna. Musi dopilnować, aby prace na budowie wykonywane były zgodnie z prawem oraz zasadami sztuki budowlanej. Odpowiada za wszelkie nieprawidłowości odebranych prac oraz za bezpieczeństwo użytkowników nowo powstającego budynku.

Właściwy nadzór nad powstawaniem instalacji w budynkach

Bardzo ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców budynku jest nadzór nad powstawaniem instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, wodnych i kanalizacyjnych. Rzetelną firmą posiadającą uprawnienia w tym zakresie jest Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. Krzysztof Karkoszka. Firma ta nadzoruje takie przedsięwzięcia jak obiekty biurowe, sklepy wielkopowierzchniowe, hale produkcyjne, a także budynki mieszkalne. Ma uprawnienia również do wydawania świadectw energetycznych oraz okresowej kontroli stanu technicznego instalacji w powstałych obiektach.

Projektowanie i montaż w szczególności instalacji gazowych wymaga dużej dokładności ze względów bezpieczeństwa. Instalacje gazowe muszą być szczelne oraz łatwo dostępne, aby umożliwić ich okresową kontrolę.

Opracowanie:

Podziel się