Materiał Partnera Kierowanie ruchem zakładu górniczego

Kierowanie ruchem zakładu górniczego

Zakłady górnicze w dużej mierze swoją działalność opierają na ilości kopalni i nowo uzyskanych złóż surowców kopalnianych, a także na koncesjach. Aby optymalizować swoje procesy wydobywcze, stawiając je na pierwszym miejscu, działania oparte o tzw. kierowanie ruchem zakładu górniczego, bardzo często przekazują specjalnym pracowniom górniczo-geologicznym. Cała procedura odbywać się musi oczywiście w ramach przepisów prawnych ustawy Prawo Geologiczno-górnicze.

Cele funkcjonowania kierownictwa ruchu zakładu górniczego

Do celów funkcjonowania kierownictwa ruchu zakładu górniczego, zalicza się przede wszystkim:

 • realizacja procesów eksploatacji złóż kopalin zgodnie z przepisami,
 • chęć uzyskiwania optymalizacji czasu wydobycia, dzięki stosowania odpowiednich technologii i metodologii,
 • chęci tworzenia programów/projektów i wdrożeń ograniczających nakłady finansowe,
 • a także zarządzanie bezpieczeństwem pracy – tu należy wymienić m.in. zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy załogi górniczej, czy też przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, energomechanicznym, czy pożarowym.

Warto zatem zauważyć, że kierowanie ruchem zakładu górniczego, ma wymiar strategiczny, ekonomiczny, technologiczny, kadrowy, a także środowiskowy. Do zadań firm, które przejmują w ośrodkach wydobywczych tego typu zadania, zaliczyć można dziesiątki obowiązków, wśród, których ważne, są:

 • efektywne zarządzanie ochroną środowiska i ochroną infrastruktury budowlanej w otoczeniu zakładu górniczego,
 • gospodarowanie zasobami kopalin w procesach ich udostępniania i wydobywania,
 • tworzenie planów ruchu zakładu górniczego,
 • przygotowywanie Dokumentu Bezpieczeństwa,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych,
 • czy też redagowanie pism urzędniczych, w tym ważnych wniosków koncesyjnych.

Kierowanie ruchem zakładu górniczego – geologia złóż

Oprócz szeregu prac logistycznych, zarządczych, czy administracyjnych, dziedzina kierowania ruchem zakładu górniczego, wiąże się z geologią złożeniową. W tym aspekcie prac przygotowawczych, wykonawczych i finalizujących, podmioty odpowiedzialne, muszą m.in. tworzyć projekty kopalń, wizualizacje poszczególnych etapów wydobycia, wizualizacje zrekultywowanego wyrobiska, czy też muszą przeprowadzać badania terenowe: odwierty geologiczne, pozyskiwanie próbek do badań laboratoryjnych, oraz wykonanie wstępnej analizy przydatności terenu pod kopalnię kruszywa naturalnego.

Zakres kierownictwa ruchu zakładu górniczego, jest zatem bardzo szeroki, co powoduje, że na polskim rynku usługi w tym zakresie oferują tylko najlepsze pracownie. Jedną z nich jest renomowana firma GÓRNICTWO & GEOLOGIA Tomasz Kwaśniewski, z której pełną specyfikacją warto zapoznać się na jej dedykowanej, szeroko opisanej stronie www.

Podziel się