Materiał Partnera Najważniejsze prace z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii

Najważniejsze prace z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii

Specjalistyczne biura świadczące kompleksowe usługi geologiczne zajmują się m.in. geotechniką czy hydrogeologią. Działania w tym zakresie, podobnie jak szereg prac realizowanych w ramach geologii inżynierskiej, to nierzadko niezbędne czynności przy konkretnych inwestycjach budowlanych. Jakie zatem dokładnie usługi jest w stanie wykonać dla klientów wykwalifikowany geolog?

Niezbędna hydrogeologia

Hydrogeologia związana jest przede wszystkim z wodami podziemnymi. Wykonywane są w tym zakresie sieci monitoringowe tego typu wód, czyli tzw. piezometry. Za pomocą tych urządzeń znajdujących się w ziemi geolog dokonuje pomiaru swobodnego zwierciadła wody. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy na danym terenie możliwe jest występowanie podtopień. Działania w zakresie hydrogeologii pozwalają określić zagrożenia i tym samym zaprzestać lub przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej na konkretnej działce.

Geolog pobierze również próbki gruntu i wody do badań, oceni przydatność wody do spożycia czy przeprowadzi także profesjonalną analizę chemiczną wody. Jest ona wykonywana głównie pod kątem agresywności w stosunku do stali i betonu, czyli najważniejszych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy konstruowaniu niemal każdego obiektu. Wszelkie czynności z zakresu hydrogeologii przeprowadzi renomowana firma USGeo, która świadczy także kompleksowe usługi związane z geologią inżynierską i geotechniką – jakie dokładnie?Precyzyjnie przeprowadzone badania geologiczne

Na potrzeby większości obiektów kubaturowych i liniowych wykonać należy niezbędne wręcz badanie podłoża gruntowego. Dotyczy ono także działek budowlanych przeznaczonych na sprzedaż. Warto w przypadku chęci kupna terenu zdecydować się na zlecenie wykonania badania specjaliście, który wskaże skład podłoża gruntowego i oceni jego przydatność pod kątem możliwości w zakresie ewentualnych inwestycji budowlanych. Ważnym elementem rozbudowanej oferty firm świadczących kompleksowe usługi geologiczne jest także obsługa geotechniczna.

Za pomocą lekkiej płyty dynamicznej bądź płyty statycznej VSS wykonuje się w ich zakresie badania wskaźników odkształcenia i zagęszczenia gruntów. Samo zagęszczenie można również zbadać z wykorzystaniem nowoczesnej sondy dynamicznej DPL. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku nasypów, kanalizacji czy np. zasypek fundamentów. W ramach obsługi geotechnicznej specjalista zadba też o odbiór wykopów fundamentowych. Ocenie podlega w tym wypadku zgodność budowy geologicznej z dokumentacją projektową. Jak się zatem okazuje, prac z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki oraz hydrogeologii jest stosunkowo sporo, a większość z nich musi być wykonana przed rozpoczęciem prac budowlanych w ramach konkretnej inwestycji.

Opracowanie:

USGeo Usługi Geologiczne Mgr Radosław Czopowicz

Olsztyn , Johanna Gottfrieda Herdera 6 lok. 36

Podziel się