Materiał Partnera Jakie wyróżnia się rodzaje instalacji elektrycznych?

Jakie wyróżnia się rodzaje instalacji elektrycznych?

Instalacja elektryczna jest podstawowym rozwiązaniem wykorzystywanym w codziennym życiu. Zapewnia bardzo wiele możliwości i trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez elektryczności. To zespół połączonych ze sobą urządzeń, które przeznaczone są do realizacji konkretnych zadań. Wyróżnia się różne rodzaje instalacji elektrycznych, z podziałem na rodzaj zasilanego sprzętu, miejsce instalacji czy czas użytkowania.

Podział instalacji elektrycznych ze względu na rodzaj zasilanych urządzeń

Biorąc pod uwagę rodzaj zasilanych urządzeń, instalacje elektryczne dzieli się na instalacje siłowe, a także oświetleniowe. Pierwsze pozwalają na zasilanie silników, urządzeń przemysłowych mających duże moce i innych odbiorników. Instalacje oświetleniowe przeznaczone są do zasilania elektrycznych źródeł światła, maszyn grzewczych, podgrzewaczy wody o małych mocach w budynkach mieszkalnych, a także gospodarstwach domowych.

Jakie wyróżnia się rodzaje instalacji elektrycznych ze względu na miejsce instalacji i czas użytkowania?

Zasadniczym elementem wpływającym na podział instalacji elektrycznych jest lokalizacja, w której następuje montaż. Pozwala to na wyróżnienie instalacji przemysłowej, nieprzemysłowej i rolniczej. Pierwsza stosowana jest w zakładach wytwórczych, przemysłowych czy wydobywczych. Natomiast druga z wymienionych określana jest mianem instalacji w budownictwie ogólnym. Prezentowane rozwiązania przeznaczone są do obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych. Instalacje rolnicze wykorzystuje się w budynkach hodowlanych oraz ogrodniczych – podkreśla specjalista reprezentujący firmę Daniela Soliwody, która świadczy profesjonalne usługi elektryczne.

Podział instalacji elektrycznej z uwzględnieniem sposobu montażu

Instalacje elektryczne można podzielić ze względu na sposób ich montażu. Wyróżnia się wówczas instalację wtynkową, podtynkową, a także natynkową. Pierwszą wykonuje się zaraz pod warstwą tynku, jej montaż przeprowadzany jest na nieotynkowanej ścianie. Drugą umieszcza się w rowkach ściennych, w których znajdują się specjalne rurki na przewody elektryczne. Po zamontowaniu rurek przeprowadza się tynkowanie. Instalacja natynkowa przeznaczona jest do wnętrz, w których wygląd ściany nie ma dużego znaczenia. Doskonałym przykładem jest piwnica, gdzie do instalacji wykorzystuje się specjalne opaski.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas