Materiał Partnera Jakie usługi wykonują geodeci w ramach geodezji klasycznej?

Jakie usługi wykonują geodeci w ramach geodezji klasycznej?

Geodezja najogólniej dzieli się na dwie grupy. Pierwsza z nich to geodezja klasyczna, a druga inżynieryjna. Firmy geodezyjne bardzo często wykonują rozmaite usługi, które związane są z klasyczną geodezją. Pod tym określeniem znajdują się takie usługi jak tworzenie map, przeprowadzanie inwentaryzacji i pomiarów kontrolnych, czy też prace prawne. Sprawdź, czego dokładnie dotyczą usługi geodezyjne w tym obszarze.

Podstawowe prace wykonywane przez geodetów

Prace geodezyjne zaliczane do obszaru geodezji klasycznej wykonywane są na zlecenie firm budowlanych, inwestorów indywidualnych, a także firm projektowych. Rozmaitymi usługi w tym zakresie zajmuje się firma geodezyjna Altus z Warszawy, której właścicielem jest Grzegorz Krasoń. Wspomniana firma zajmuje się realizacją wszelkich prac w tym zakresie, od etapu projektu, poprzez ich wykonanie, do powykonawczej inwentaryzacji inwestycji budowlanej. Geodeci w tym obszarze zajmują się również pracami prawnymi. Dotyczą one między innymi wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map podziałowych, map prawnych oraz map do celów sądowych. Usługi tego typu mogą też dotyczyć aktualizowania danych ewidencyjnych działek i obiektów budowlanych, a także pomiarów powierzchni mieszkań, lokali oraz wspólnych części budynku.

Prace geodezyjne wykonywane w ramach geodezji klasycznej

Geodezja klasyczna swoim obszarem obejmuje rozmaite usługi, które ściśle powiązane są np. z pracami z branży budowlanej. Wśród nich są różnego typu prace przygotowawcze i projektowe. Firmy geodezyjne świadczą następujące usługi w tym zakresie:

  • podziały nieruchomości,
  • wyznaczenia granic działek,
  • wznowienia granic działek,
  • tworzenie map do celów projektowych,
  • koordynowanie projektów na mapie zasadniczej,
  • niwelacje terenu,
  • inwentaryzacje architektoniczne.

Oprócz prac przygotowawczych i projektowych firmy geodezyjne oferują wykonanie prac realizacyjnych. Dotyczą one między innymi tyczenia obiektów budowlanych oraz pozostałych ich elementów, tyczenia sieci uzbrojenia terenu, nadzór inwestorki, a także kontrolne pomiary konstrukcji budowlanych. Geodeci zajmują się również najróżniejszymi pracami powykonawczymi. Te w większości przypadków związane są z powykonawczą inwentaryzacją obiektów budowlanych, pomiarami powierzchni mieszkalnych i innych lokali, inwentaryzacją elementów zagospodarowania terenu oraz wykazami zmian danych ewidencyjnych.

Bez usług geodezyjnych trudno wyobrazić sobie przeprowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych, ponieważ niemożliwe jest wzniesienie obiektu, jeżeli wcześniej geodeta nie zajmie się jego wytyczeniem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podłączenia budynku do sieci. Geodeci odgrywają też ważną rolę przed rozpoczęciem inwestycji, ponieważ na podstawie wykonanych przez nich dokumentów (mapa do celów projektowych) tworzy się projekty budowlane.

Opracowanie:

Altus Usługi geodezyjne Grzegorz Krasoń

Warszawa , Jagiellońska 78

Podziel się