Materiał Partnera Czym jest mapa do celów projektowych i jak jest ona tworzona?

Czym jest mapa do celów projektowych i jak jest ona tworzona?

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych wymagających pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tyczenia działki i budynku, a także inwentaryzacji powykonawczej. Niekiedy ważne są również rozgraniczenia nieruchomości czy wznowienie i ustalanie granic. Każdorazowo przy budowie domu, drogi, linii energetycznych czy też budynków gospodarczych ważne jest zaś przygotowanie mapy do celów projektowych. To na jej podstawie swoje zadania może wykonać architekt.

Mapa do celów projektowych – definicja

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, które opiera się o aktualizowanie danych na istniejącej już mapie zasadniczej. Ta w postaci papierowej musi przejść również wektoryzację, czyli przekształcenie do formy cyfrowej (grafika rastrowa przekształcana jest do postaci wektorowej). Sama mapa do celów projektowych zwana jest też inaczej mapą sytuacyjno-wysokościową. Musi ona bowiem wyznaczać precyzyjnie:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – między innymi linie zabudowy, punkty osnowy geodezyjnej, osie ulic, przebieg dróg i linii wysokiego napięcia, a także inne charakterystyczne i ważne dla pracy architekta obiekty,
  • usytuowanie zieleni wysokiej, wraz ze wskazaniem pomników przyrody,
  • umiejscowienie innych ważnych elementów na placu inwestycji i poza nim, które mogą wpłynąć na jakość pracy architekta czy ekipy budowlanej.

Skala mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych realizowane są w odpowiednich skalach. Ważne jest zatem to, aby geodeta obsługujący daną inwestycję stworzył opracowanie w takim odwzorowaniu, który przypisany jest do określonych rodzajów inwestycji. Dla przykładu przy budowie domu jednorodzinnego skala nie powinna być mniejsza niż 1:500.

Większe skale dotyczą map dla zespołów obiektów budowlanych oraz dla terenów budownictwa przemysłowego. Wtedy należy zastosować odwzorowania nie mniejsze niż 1:1000. Infrastruktury liniowa – np. drogi, sieci energetyczne, torowiska, kanały – tworzy się zaś w oparciu o mapę do celów projektowych w skali 1:2000.

Jak tworzona jest mapa do celów projektowych?

Tworzenie mapy do celów projektowych to zadanie, które obejmuje zarówno sztukę geodezyjną (pomiary terenowe), jak i kartograficzną (prace dotyczące sporządzania map w programach CAD). Istotne są również procedury administracyjne, które wypełniane są względem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

W pierwszym etapie geodeta musi zatem pozyskać dane działki. Ważny jest jej obręb ewidencyjny, numer działki oraz dane inwestora inwestycji i właściciela gruntu. Jest to niezbędne dla zgłoszenia prac w PODGiK, gdzie w ciągu 10 dni roboczych zostaną przygotowane dla geodety materiały wyjściowe. Najważniejsza jest bowiem mapa zasadnicza nieaktualizowana, która musi przejść właśnie aktualizację, a niekiedy też wspomnianą wcześniej wektoryzację. W tym celu geodeta przechodzi do prac kartograficznych w swoim biurze, a także do wykonywania pomiaru aktualizacyjnego w terenie. Musi on być bardzo precyzyjny, a dzisiaj przeprowadzany jest na najnowocześniejszym sprzęcie (np. zestaw GPS firmy Trimble oraz tachimery Leica).

Kolejne etapy tworzenia ma do celów projektowych związane są zaś z kompletowaniem operatu pomiarowego, który musi trafić do PODGiK. Tam wszystkie zebrane dane są weryfikowane oraz wprowadzane do systemu, a mapa zasadnicza jest w nim aktualizowana. Ośrodek na koniec przekazuje geodecie gotową mapę do celów projektowych w wersji DWG wraz z licencją. Ilość zamówionych egzemplarzy zależy zaś zawsze od inwestora.

Komu zlecić przygotowanie mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych tworzą przede wszystkim uprawnieni geodeci. Takich znaleźć można w firmie GEOX, gdzie działa doświadczony specjalista Przemysław Dybiec. To właśnie na doświadczenie powinno się zwracać szczególną uwagę. Ważny jest też nowoczesny sprzęt, dyspozycyjność i kompleksowość współpracy. Poleca się bowiem wybierać te biura geodezyjne, które są w stanie zaoferować tzw. geodezyjną obsługę inwestycji, od wznowienia granic po inwentaryzację powykonawczą budynku oraz uzbrojenia terenu. 

Opracowanie:

Geox Przemysław Dybiec

Sochaczew , Chopina 39A

Podziel się