Materiał Partnera Jak powstają i kiedy się przydają mapy do celów projektowych?

Jak powstają i kiedy się przydają mapy do celów projektowych?

Realizacja planowanej inwestycji budowlanej jest nieodłącznie związana z koniecznością sporządzenia niezbędnej dokumentacji. W jej skład wchodzi m.in. mapa do celów projektowych, która musi być wykonana przez uprawnionego geodetę. Tego typu opracowanie terenu jest w stanie zrealizować przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar – jak dokładnie wykonywana jest mapa do celów projektowych?

Niezbędna mapa

Wybór planowanego obszaru inwestycji budowlanej wymaga aktualizacji mapy zasadniczej w tym obrębie terenu. Jego pomiar wykonany jest przez specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia z zakresu geodezji – zajmą się tym m.in. fachowcy z przedsiębiorstwa usług inżynieryjno-budowlanych Almar. Mapa do celów projektowych występuje w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest mapa numeryczna, nazywana również wektorową. Geodeta dokonuje wektoryzacji mapy zasadniczej oraz uzupełnia sporządzony dokument danymi pozyskanymi podczas wykonywanych pomiarów terenowych. Co istotne, mapa numeryczna przedstawiana jest w formie cyfrowej, dzięki czemu może być z powodzeniem przetwarzana komputerowo. To spore udogodnienie – mapa jest przejrzysta i może być łatwo edytowana oraz zarządzana. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar jest w stanie przygotować tego typu mapę do celów projektowych w sposób precyzyjny oraz profesjonalny, podobnie jak mapę analogową. W tym wypadku po otrzymaniu kopii mapy zasadniczej uprawniony geodeta nanosi bezpośrednio na nią aktualizacje sporządzone na podstawie pomiarów terenowych.

Kompleksowa realizacja

Mapa do celów projektowych jest niezwykle ważnym dokumentem dla każdej inwestycji budowlanej. Potrzebna jest chociażby przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, np. niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę planu zagospodarowania konkretnej działki. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar jest w stanie kompleksowo zrealizować zlecenie dotyczące mapy do celów projektowych. Oznacza to przede wszystkim zgłoszenie przyjęcia pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ten sposób geodeta uzyskuje konieczne informacje na temat opracowywanego terenu, przystępuje więc do pomiarów w terenie. Ich celem jest możliwość aktualizacji mapy zasadniczej, a następnie sporządzenie mapy do celów projektowych. Aktualizacja danych w połączeniu ze sporządzonym operatem geodezyjnym upoważnia specjalistę do przekazania właściwej instytucji kompletnej dokumentacji. Po opatrzeniu odpowiednimi klauzulami i poświadczeniu przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapa w formie fizycznej lub na nośniku w postaci cyfrowej trafia do zleceniodawcy. Warto zaufać profesjonalistom – przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar w sposób rzetelny i fachowy sporządza mapy do celów projektowych i nie tylko.

Podziel się