Materiał Partnera Jakich maszyn używa się do kładzenia nawierzchni bitumicznych?

Jakich maszyn używa się do kładzenia nawierzchni bitumicznych?

Układanie nawierzchni asfaltowych to jedna z najczęściej wykonywanych prac budowlanych. Wszelkiego rodzaju drogi, autostrady, ścieżki rowerowe, a także parkingi często wykonuje się ze specjalistycznych mas bitumicznych. Aby można było je odpowiednio rozprowadzić po całej nawierzchni, konieczne jest wykorzystanie maszyn budowlanych. Jakie sprzęty są potrzebne w trakcie kładzenia nawierzchni bitumicznych?

Czym charakteryzuje się rozkładarka i jakie są jej rodzaje?

Rozkładarki to maszyny budowlane, których używa się do wbudowywania MMA. Zadaniem tego urządzenia jest zapewnienie równej powierzchni warstwy, a także jednorodnego zagęszczenia wstępnego, aby mieszanka nabrała odpowiedniej stabilności. To sprawia, że można rozpocząć proces zagęszczania powierzchni przy użyciu walców. Uwzględniając podwozie tego urządzenia, wyróżnia się następujące rodzaje rozkładarek:

  • rozkładarki gąsienicowe,
  • rozkładarki kołowe.

Te pierwsze wykorzystywane są do wykonywania prac na podłożach miękkich, a także, gdy obszar prac jest szeroki. Poza tym rozkładarki gąsienicowe mogą bez większych problemów pchać pojazdy z masą. Natomiast rozkładarki kołowe stosuje się tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego przejazdu oraz transportu urządzenia na własnych kołach. Pojazdy te cechują się dużą zwrotnością i mogą przejeżdżać po świeżo wykonanej nawierzchni.

Układanie nawierzchni bitumicznych – jakich walców się używa?

Podczas kładzenia nawierzchni asfaltowych używa się również walców. Te maszyny stosowane są do zagęszczania i walcowania nawierzchni. Jednym z ich rodzajów są walce statyczne. Maszyny te wałują powierzchnię za pomocą wałów, które są zagęszczającymi organami tworzącymi sztywne zespoły. Obciążeniem walca jest jego własny ciężar. W przypadku układania wrażliwych mieszanej, a także, gdy konieczne są niskie wskaźniki zagęszczenia, wówczas najlepszym wyborem jest zastosowanie tradycyjnego statycznego walca stalowego. Taka maszyna budowlana, której używają m.in. fachowcy z firmy Asfaltbud z Cieszyna w województwie śląskim, gwarantuje osiągnięcie odpowiedniego zagęszczenia, co użycie walca wibracyjnego.

Do zagęszczania nawierzchni bitumicznych używa się także innych typów walców, np. statyczno-wibracyjnych i wibracyjnych. Walce wibracyjne umożliwiają zagęszczanie oraz wałowanie wygładzające, dzięki czemu znacznie usprawniają zagęszczanie MMA. Warto spojrzeć na porównanie. Jedno przejście walca wibracyjnego może zastąpić nawet 2 lub 3 przejazdy walców statycznych, których ciężar jest 5 razy większy. Jednak walce wibracyjne mają swoje wady. Do nich zalicza się rozgęszczanie powierzchni styku wału z podłożem, a także niespokojna praca w zetknięciu z podłożem w przypadku, gdy wał starci czasowo kontakt z powierzchnią. Efektem tego może być kruszenie ziaren podłoża, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie walca.

Podziel się