Materiał Partnera Projektowanie infrastruktury.

Projektowanie infrastruktury.

Biuro projektów specjalizuje się w projektowaniu różnego rodzaju infrastruktury drogowej. Dzięki rozległej wiedzy zawodowej i wysokim kwalifikacjom jest w stanie zastosować innowacyjne rozwiązania. Musi dostosować każdy projekt do oczekiwań swoich klientów. Wykonanie projektów można powierzyć tylko specjalistom, gdyż muszą je wykonać, zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Prace drogowe i kolejowe.

Inwestycja budowlana jest sporym przedsięwzięciem, które musi zostać zrealizowane zgodnie z planem, z zachowaniem najmniejszego szczegółu. Do tego zadania potrzebny jest inżynier budownictwa, specjalizujący się w wybranej dziedzinie. Taka osoba ma stosowną wiedzę i uprawnienia. Tu nie ma mowy o żadnych nieprawidłowościach, szczególnie wtedy, gdy chodzi o budowę dróg i kolei. Na każdym etapie budowy zaczynając od projektu, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Inwestycja jest przeprowadzana zgodnie z projektem i przepisami prawa budowlanego.

Budownictwo inżynieryjne.

Budownictwo inżynieryjne to budowanie dróg, mostów i kolei. Jest dziedziną wymagającą niezwykłej dokładności i precyzji. Tą dziedziną musi zajmować się tylko w pełni wykształcony fachowiec np.: z Biura Drogowego Maciej Gajewski. Budowa dróg i kolei nie jest prosta, gdyż należy wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników, m. in. wymiary, usytuowanie i wagę każdego elementu. Wszystko musi być do siebie dokładnie dopasowane. Materiał, który ma być użyty do budowy, powinien być odporny na duży nacisk oraz warunki pogodowe. Budownictwo inżynieryjne jest niezwykle ważnym aspektem.

Kierownik budowy.

Kierownik budowy to osoba najbardziej kompetentna i jednocześnie odpowiedzialna za przebieg budowy. Musi posiadać wiedzą i doświadczenie do pełnienia tego zadania. Zgłasza rozpoczęcie budowy do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, prowadzi dziennik budowy i dokumentację techniczną. Sporządza także plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy regularnie kontroluje przebieg prac pod względem technicznym, jakościowym, i zgodny z projektem. Do jego obowiązków należy także sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zrealizowanie odbiorów końcowych i przygotowanie dokumentów zamykających budowę.

Nadzór budowlany.

Nadzór budowlany nadzoruje każdą inwestycję. Osoba zajmująca się tymi pracami musi, mieć odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjnego. O nadzorze budowlanym mówi Ustawa o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 r. , jasno wskazuje zadania nadzoru budowlanego, do których przede wszystkim należą kontrole poprawności realizowania kolejnych etapów budowlanych, zgodności budowy z projektem i samo przestrzeganie przepisów prawa. Wszelkie nieprawidłowości wykryte w toku nadzoru prowadzą do komplikacji związanych z wykonaniem oraz odbiorem inwestorskim.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas