Materiał Partnera Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Z dnia na dzień coraz więcej osób decyduje się na budowę własnego domu lub inwestowanie w budowę dużych obiektów budowlanych. Niezależnie od tego, jakiej wielkości jest planowany obiekt, projektant i inwestor mają do przejścia podobną drogę do tego, aby można było przejść do przełożenia projektu na rzeczywistość. Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Zapraszam do lektury.

Po pierwsze: Decyzja o warunkach zabudowy lub MPZP

Podstawą dopuszczenia projektu do etapu wykonawczego, a więc uzyskania pozwolenia na budowę  jest wykonanie go w zgodzie z lokalnym prawem, które określone jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Należy uzyskać wypis i wyrys z tego dokumentu na podstawie numeru ewidencyjnego działki i projektować zgodnie z ujętymi tam wytycznymi. Przedstawione są tam podstawowe informacje na temat tego, jakie dokładnie przeznaczenie pod względem użytkowym na dana działka, jakiej wielkości i wysokości obiekt może na niej stanąć, często wyznaczone są przekraczalne i nieprzekraczalne linie zabudowy, które w znacznym stopniu warunkuj wygląd projektu. Wypis i wyrys z MPZP uzyskamy po uprzednim złożeniu wniosku o jego wydanie w wydziale architektury starostwa powiatowego.

Jeśli nasza działka nie została objęta Planem Miejscowym, musimy złożyć wniosek o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy – DWZ. Ma ona podobne zadanie jak MPZP – określić podstawowe wytyczne, według których powinien być zaprojektowany dany obiekt. Wydaje ją wójt lub burmistrz w ciągu 14-30 dni. Ze względu na dłuższy czas oczekiwania na wydanie DWZ warto dobrze rozplanować całe prace, żeby uniknąć opóźnień. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy przeprowadzą przez cały proces bezboleśnie. Firma Pr-Invest Biuro Inżynieryjne Przemysław Rachel oferuje taką pomoc.

Po drugie: Mapa do celów projektowych

Drugim ważnym dokumentem jest wykonanie mapy do celów projektowych przez geodetę. Ważne jest to, żeby była wykonana w skali 1:500. Projektujący naszą nieruchomość architekt powinien umieścić na niej plan sytuacyjny naszej planowanej nieruchomości.

Po trzecie: Projekt

To oczywiście najważniejszy punkt całego przedsięwzięcia. Projekt architektoniczno-budowlany wydawany jest w czterech kopiach – jeden dla urzędu, drugi- dla nadzoru budowlanego oraz dwa dla inwestora. Sam projekt zaś musi zawierać część opisową, architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, a także charakterystykę energetyczną planowanego obiektu. Oczywiście wszystkie wytyczne prawne wynikające z MPZM, DWZ oraz dane z mapy geodezyjnej muszą zostać uwzględnione w projekcie.

Po czwarte: Media i ZUDP

Ważne jest także uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów- energii elektrycznej, wody, gazu, a także zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych. Architekt zajmujący się projektem ma za zadanie przygotować pełną dokumentację na ten temat do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Może się okazać, że niezbędne są dodatkowe konsultacje z Konserwatorem Zabytków lub Państwowym Inspektoratem Sanitarnym.

Po piąte: Pozwolenie na budowę

Zgodnie z art. 33. pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane do samego wniosku o pozwolenia na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, DWZ, wypis z rejestru gruntów działki swojej oraz sąsiednich, oraz warunki techniczne dostawy mediów. Decyzja powinna być wydana w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Podziel się