Materiał Partnera Jak uzyskać dotację do budowy oczyszczalni ścieków?

Jak uzyskać dotację do budowy oczyszczalni ścieków?

Właściciele domów, które nie mają dostępu do kanalizacji i są podłączone do szamba coraz częściej decydują się na budowę własnej, przydomowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja taka jest bardzo opłacalna, ponieważ unikamy opłat za opróżnianie szamba. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać dotację koszty związane z taką inwestycją są stosunkowo niskie. Jak zatem starać się o dotację na ten cel?

Jak wybrać rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków?

Gdy już zostanie podjęta decyzja o zastąpieniu szamba przydomową oczyszczalnią ścieków trzeba się jeszcze zastanowić nad wyborem modelu w jaki chcemy neutralizować nieczystości powstające w gospodarstwie domowym. Jest to bardzo ważny krok, bo choć wszystkie przydomowe oczyszczalnie służą do oczyszczania nieczystości, to różnią się między sobą konstrukcją oraz sposobem w jaki oczyszczają ścieki. Generalnie oczyszczalnie przydomowe można podzielić na kilka rodzajów. Jednak we wszystkich występuje dwuetapowy cykl oczyszczania. Faza pierwsza nazywana beztlenową to mechaniczne oddzielenie zanieczyszczeń. Odbywa się ona w procesie opadania i wypływania oraz fermentacji osadów. Natomiast druga część oczyszczania nazywana oczyszczaniem tlenowym zależy od rodzaju zastosowanej oczyszczalni. Jak wyjaśnia specjalista firmy EKO-BIO z Łodzi oferującej szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków i mającej swoje oddziały w wielu województwach m.in. łódzkim i dolnośląskim:

Drugi etap oczyszczania ścieków odpowiada za ich finalną neutralizację. Jego skuteczność i wydajność w dużej mierze zależy od technologii w jakiej pracuje przydomowa oczyszczalnia. Ze względu na metodę oczyszczania można wyróżnić oczyszczalnie biologiczne oraz oczyszczalnie ekologiczne nazywane również oczyszczalniami drenażowymi. Te pierwsze charakteryzują się tym, że mają wielokomorową konstrukcję, oba cykle oczyszczania są przeprowadzane w zbiornikach, a oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane np. do przydomowych ogródków. Choć oczyszczalnie tego typu można montować bez względu na warunki wodno-gruntowe, to trzeba pamiętać, że wymagają one doprowadzenia energii, ponieważ część urządzeń jest zasilana elektrycznie. Inaczej jest w przypadku oczyszczalni drenażowych, których praca nie jest uzależniona od prądu. W tego typu instalacjach oczyszczanie tlenowe zachodzi w drenażu. Jego warstwowa budowa powoduje, że przeciętny czas bezawaryjnej pracy takiej oczyszczalni szacuje się na kilkadziesiąt lat.

Jak wnioskować o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dla wielu osób argumentem przemawiającym za budową przydomowej oczyszczalni ścieków jest fakt, że mogą otrzymać dotację, która częściowo pokryje montaż takiej instalacji, a tym samym  koszty jakie będą musieli ponieść ulegną znacznemu obniżeniu. Przykładowo dzięki dotacji koszt budowy oczyszczalni drenażowej może być nawet o 70% niższy. Instytucji, które udzielają takiego wsparcia jest kilka. Przede wszystkim warto zapytać w urzędzie gminy. Samorządy bardzo często realizują programy celowe umożliwiające dofinansowanie oczyszczalni ekologicznych. Inną instytucją, która posiada środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni jest Fundusz Ochrony Środowiska. Oczywiście w każdym przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dokładnie rozliczyć otrzymaną dotację, ale wszystkie formalności z pewnością są warte tego, aby dość niskim kosztem zbudować własną, przydomową oczyszczalnię ścieków.

Podziel się