Materiał Partnera Działanie i zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Działanie i zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Zwykle stosowane do odprowadzania domowych ścieków szamba szczelne powoli zostają wypierane przez wchodzące z przytupem na rynek przydomowe oczyszczalnie. Osoby posiadające dom wolnostojący coraz częściej decydują się na ich budowę, widząc przy tym o wiele więcej korzyści. Warto zatem wiedzieć, na czym polega zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków, czy jest to opłacalne oraz, czy są jakieś minusy takiego rozwiązania.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni

Występują dwa etapy czyszczenia. Jak tłumaczy specjalista z firmy Euro Szakk Pl Konrad Zych, w pierwszym, beztlenowym, zachodzą procesy biochemiczne, które są wywoływane przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne, takie jak flotacja i sedymentacja. Wynikiem tego procesu jest rozkład stałych części osadu na proste, rozpuszczalne w wodzie związki oraz nierozpuszczalne sole mineralne. Całość odbywa się w osadniku gnilnym. Następnie, po kilkudziesięciu godzinach i przejściu przez kosz filtracyjny, szara woda przepływa do studzienki rozdzielczej. Drugi etap to czyszczenie w warunkach tlenowych, gdzie następuje rozkładanie i neutralizowanie substancji groźnych dla środowiska.

Koszt budowy i utrzymania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie nie tylko przyjazne i bezpieczne dla środowiska, ale także opłacalne. Co prawda koszt budowy jest większy niż zamontowanie szamba, ale długofalowy zysk będzie zadowalający. Eksploatacja takiej oczyszczalni kosztuje średnio od 60 do 200 zł rocznie, dlatego czas zwrotu kosztów budowy powinien być stosunkowo krótki.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Oprócz wspomnianych korzyści finansowych warto przyjrzeć się bliżej pozostałym zaletom. Należą do nich między innymi:

  • aspekt ekologiczny – procesy zachodzące w przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. rozkładanie szkodliwych substancji do prostych związków chemicznych, nie powodują zagrożeń dla środowiska;

  • bezpieczeństwo – właściwie dobrana i zamontowana oczyszczalnia sprawia, że opuszczająca ją ciecz może być bez obaw odprowadzana do rzeki lub rowu, a nawet rozsączana do gruntu;

  • wygoda – brak konieczności korzystania z firm wywożących ścieki.

Czy są jakieś minusy?

Zamierzając wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, problemem mogą być jedynie kwestie formalne. Otrzymanie zgody na rozpoczęcie prac może okazać się niemożliwe, kiedy na terenie występują złe warunki glebowe lub środowiskowe. Warto zatem wykonać badanie geotechniczne. Do problemów prawnych zaliczają się również zakazy budowy takich oczyszczalni w miejscach okresowo zalewanych wodą. Informację o tych przepisach można uzyskać w urzędzie gminy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas