Materiał Partnera Jak uzyskać certyfikat instalatora okablowania strukturalnego?

Jak uzyskać certyfikat instalatora okablowania strukturalnego?

Tworzenie okablowania strukturalnego nie należy do łatwych zadań. Z tego też względu podejmujący się tego zadania instalatorzy wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Tylko za sprawą ważnych uprawnień możliwa jest praca w zawodzie. Dokumentem potwierdzającym odbycie kursu jest certyfikat wydany przez producenta okablowania. Jest to dokument czasowy, który po upływie roku lub dwóch należy odnowić, aby móc dalej korzystać z uzyskanych przywilejów.

Czym są okablowania strukturalne?

Okablowania strukturalne posiadają szeroką gamę zastosowań. Dzięki nim możliwy jest szybki i sprawny dostęp do informacji – wszystko za sprawą Internetu. To rodzaj uniwersalnego systemu okablowania telekomunikacyjnego, które umożliwia stworzenie sieci komputerowych, a także dołączanie telefonów i pozostałych urządzeń do istniejących już przyłączy.

Na okablowanie strukturalne składa się wiele czynników, wszystko w zależności od jego rodzaju. Można wymienić wiele komponentów, takich jak chociażby kable informatyczne, przyłącza komunikacyjne, szafy teleinformatyczne, adaptery, wtyki lub krosownice. W zależności od ilości elementów i rodzaju przyłącza, wyróżnia się sześć typów okablowania: poziome, pionowe, punkty rozdzielcze, gniazda abonenckie, połączenia systemowe i międzybudynkowe.

Okablowanie strukturalne ma wiele zastosowań. Najczęściej jest wykorzystywane do tworzenia systemów sygnalizacyjnych, alarmowych i ostrzegawczych, inteligentnych systemów zarządzania budynkami, umożliwiających obsługę telefonów, kamer oraz paneli sterujących, a także telewizji przemysłowych CCTV i transmisji danych multimedialnych w obrębie sieci – wyjaśnia pracownik firmy S – Cabling, zajmującej się systemami okablowania strukturalnego oraz certyfikacją aspirujących instalatorów.

Certyfikacja instalatora okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne pozwala na zapewnienie każdemu użytkownikowi jednego lub kilku sąsiadujących ze sobą pokoi, a nawet budynków, na dostęp do sieci oraz usług telefonicznych. Okablowanie strukturalne musi spełniać normy międzynarodowe, a także normę polską PN – EN 50173. Trwałe i sprawne instalacje jest w stanie stworzyć jedynie wykwalifikowany instalator.

Ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania są potwierdzeniem zdolności do pracy przy projekcie. W celu pozyskania należnego certyfikatu, należy zgłosić się do producenta okablowania. Szkolenia z zakresu okablowania strukturalnego stanowią warunek wstępny do uzyskania statusu partnera. Przy tym trzeba jednak pamiętać, że certyfikat instalatora, jest dokumentem terminowym. Należy przedłużyć jego ważność po upływie roku lub dwóch lat – wszystko w zależności od daty na dokumencie. Można tego dokonać poprzez czynne uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Pozwala to na zachowanie wysokiej jakości usług, a także pogłębienie wiedzy z zakresu innowacyjnego projektowania i tworzenia okablowań strukturalnych.

Kursy na instalatorów i projektantów opierają się na niezbędnej wiedzy technicznej. W sprawny i rzetelny sposób przygotowują do przyszłej pracy zawodowej. Program szkoleń jest konkretny, a wiedza uczestników weryfikowana egzaminem certyfikacyjnym.

Podziel się