Materiał Partnera Jak jest przeprowadzana budowa dróg przez PHU Torbud Jarosław Okupski?

Jak jest przeprowadzana budowa dróg przez PHU Torbud Jarosław Okupski?

Droga, tak jak inne obiekty w przestrzeni miejskiej, musi zostać zaprojektowana, żeby PHU Torbud Jarosław Okupski, mogło przystąpić do jej budowy. Prace są realizowane ściśle według planu. Przed przystąpieniem do realizacji niezbędne jest dokładne wyznaczenie przebiegu drogi.  Roboty budowlane wiążą się z wykopami, nasypami, zagęszczeniem terenu itp. przeprowadzane są przy użyciu sprzętu ciężkiego.

Etapy przygotowawcze w budowie drogi PHU Torbud Jarosław Okupski

Budowa drogi jest procesem, który musi być realizowany zgodnie z prawem budowlanym i projektem. Musimy uzyskać oczywiście zezwolenie z gminy na wykonywanie inwestycji. Roboty budowlane wiążą się z wykopami, które muszą być dokładnie zrobione, z uwzględnieniem prawidłowego odwodnienia przez czas trwania prac ziemnych. Niezbędne jest zagęszczenie wykopów, zgodne z wymaganiami, by droga nie osiadała, podczas późniejszego użytkowania. Wydobywana jest ziemia, która jest przewożona na odkład. Kolejnym etapem są nasypy, kończące część przygotowawczą. PHU Torbud Jarosław Okupski wykonuje je metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości.

Należy odpowiednio dobrać grubość warstwy w stosunku do rodzaju gruntu i użytego sprzętu do kondensacji. Ich wykonanie odbywa się różnymi metodami, w zależności od rodzaju drogi i miejsca, w którym powstaje. Należy uwzględniać wysokość, pochylenie, zagęszczenie i odwodnienie

– mówi ekspert. 

Zagęszczenie i profilowanie podłoża

Podłoże jest oczyszczane z zanieczyszczeń, by można było rozpocząć profilowanie. PHU Torbud analizuje rzędne terenu, które powinny być wyższe, od uwzględnionych w projekcie. Jeśli nie zostaną spełnione warunki, powstaną zaniżenia w podłożu i trzeba dowieźć grunt i zagęścić warstwę, by uzyskać wartość podanego wskaźnika zagęszczenia. Często firma budowlana stosuje stabilizację chemiczną, do ulepszenia podłoża, wykorzystując wapno, cement czy inne spoiwa. Wykonywany jest też drenaż oraz betonowe brewki, a wszystko po to, by zabezpieczyć nawierzchnię przed zniszczeniami.  

Opracowanie:

Torbud Jarosław Okupski

Santok , Gralewska 11

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas