Materiał Partnera Istotna geodezyjnego podziału działki

Istotna geodezyjnego podziału działki

Geodezja jest dziedziną, która dostarcza nam niezbędnych informacji o ukształtowaniu oraz zagospodarowaniu danego terenu. Dzięki usługom geodezyjnym możemy jednak wykonać wiele różnych czynności, między innymi podział ewidencyjny działki. Jest to czynność, która polega na zmianie struktury działki, co oznacza między innymi powstanie nowych linii granicznych. Tego typu czynnością zajmie się firma geodezyjna. Na czym polega ta usługa? Sprawdź!

Istota podziału geodezyjnego

Podział nieruchomości jest usługą, którą można wykonać w kilku specyficznych sytuacjach. Najczęściej korzysta się z niej w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości i wydzielenia budynków oraz gruntów do użytkowania przez poszczególnych właścicieli. Jednak to nie jedyna sytuacja, bowiem podział ewidencyjny wykonuje się także, gdy zostają realizowane roszczenia do części nieruchomości czy też w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba wykonania przepisów dotyczących przekształceń własnościowych. Warto także wspomnieć, że jest to konieczność w przypadku, gdy część nieruchomości jest wydzielona pod budowę drogi publicznej, linii kolejowej lub różnego typu obiektów przeciwpowodziowych czy też lotniczych.

Kiedy można wykonać podział?

Wykonanie podziału geodezyjnego nie jest możliwe w każdym przypadku. Trzeba bowiem spełnić kilka warunków, które umożliwiają wykonanie tej czynności Jak sugeruje pracownik Altus Usługi Geodezyjne, nieruchomość musi mieć przede wszystkim dostęp do drogi publicznej. Wniosek o podział może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Składa się go do urzędu i musi być on zaakceptowany przez burmistrza, wójta lub też inny organ sprawujący władzę. Każdy podział rozpoczyna się od projektu wstępnego, który zawiera między innymi granice nieruchomości podlegającej podziałowi, powierzchnię nieruchomości, nowe granice, propozycje dostępu do drogi czy też rzut poszczególnych kondygnacji budynku. Dopiero po zatwierdzeniu wszystkiego przez urząd, możliwe jest przystąpienie geodetów do właściwych prac.

Opracowanie:

Altus Usługi geodezyjne Grzegorz Krasoń

Warszawa , Jagiellońska 78

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas