Materiał Partnera Instalacja wodna w domu mieszkalnym

Instalacja wodna w domu mieszkalnym

Nie wyobrażamy sobie życia bez dostępu do czystej wody, jednak aby ją uzyskać, potrzebujemy sprawnie działającego systemu, który będzie ją dostarczał. System ten nazywany jest instalacją wodną. Składa się ona z połączonych ze sobą przewodów, urządzeń oraz armatury, które, współpracując, dostarczają bieżącą wodę do wybranych pomieszczeń – najczęściej kuchni oraz łazienki. Jakie są jej elementy i jak należy ją poprowadzić?

Projekt instalacji wodnej

Warto na wstępie zaznaczyć, że montaż instalacji wodnej to niełatwe zadanie, którego podejmują się wyłącznie wyspecjalizowane ekipy budowlane – takie jak ta pracująca z ramienia firmy Eco‐Instal.

Projekt naszego domu może zawierać również projekt instalacji wodnej, ale nie jest to obowiązkowe – jeśli go brakuje, ważne jest przede wszystkim to, by zlecić zaprojektowanie instalacji prawdziwym fachowcom. Koszt tego typu przedsięwzięcia wynosi od tysiąca do tysiąca pięciuset złotych i uzależniony jest między innymi od rozmiarów budynku.

Przyłącze dla instalacji wodnych

Na początku wymagane będzie przyłącze – to za jego pomocą doprowadza się wodę użytkową do domu mieszkalnego. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, co wynika bezpośrednio z układu pomieszczeń oraz typu zastosowanej instalacji ogrzewającej wodę.

Dla przykładu, jeśli mamy do czynienia z przygotowywaniem ciepłej wody w indywidualnych podgrzewaczach – które zamontowane są w każdej baterii – od przyłącza prowadzony jest przewód główny, a od niego poszczególne przewody, które łączą się z każdym ujściem.

Jeżeli natomiast woda podgrzewana jest w kotle lub innym podgrzewaczu wspólnym dla wszystkich punktów poboru, sprawa się komplikuje – przewody prowadzone są nie tylko do poszczególnych baterii, lecz także do źródła ciepła. Równolegle z przewodami zimnej wody biegną te z wodą podgrzaną. Czasem stosuje się też trzeci przewód, cyrkulacyjny, którego obecność gwarantuje natychmiastową obecność ciepłej wody po odkręceniu kranu.

Elementy instalacji wodnej w domu mieszkalnym

Prócz przewodów w każdej poprawnie wykonanej instalacji wodnej znajduje się filtr – najczęściej stosowany jest filtr mechaniczny siatkowy, nazywany także filtrem osadnikowym. Dzięki niemu większe zanieczyszczenia nie trafiają do naszej instalacji wodnej i nie wpływają na szybsze zużycie jej elementów. Ważną częścią instalacji wodnej są też zawory odcinające.

Samą instalację można położyć na kilka sposobów, spośród których najpopularniejsze są dwa – system trójnikowy oraz system rozdzielaczowy. W tym pierwszym przewody układa się szeregowo i łączy się z podejściami za pomocą trójników. W systemie rozdzielaczowym mamy do czynienia z rozdzielaczem, od którego biegną przewody do wszystkich indywidualnych ujść wody.

Opracowanie:

Eco-Instal Krzysztof Sobków

Huta , Radomska 36

Podziel się